20.04.2017

ROCKWOOL Fonden indgår aftale med Roskilde Kommune om ny beskæftigelsesindsats, der skal få udsatte unge i uddannelse eller job

nyhed

ROCKWOOL Fonden og Roskilde Kommune har indgået en aftale om NExTWORK-indsatsen, der har som mål at få mindst 75 procent af de unge ledige, der deltager i indsatsen, videre i job eller uddannelse. Samtidig er det et mål at reducere andelen af gengangere i beskæftigelsessystemet med mindst 50 procent. Selv om kommunerne bruger mange kræfter på at hjælpe udsatte unge i job og uddannelse, lykkes det typisk kun for cirka 30 procent af de unge at komme videre.

Roskilde Kommune afsætter samlet 6 millioner kroner i 2017 og 2018 til NExTWORK, som ROCKWOOL Fonden siden 2014 har udviklet og afprøvet i samarbejde med Roskilde og Københavns Kommune. Gennem en samskabelsesproces med inddragelse af mere end 200 brugere – unge, virksomheder, praktikere, eksperter og kommunale medarbejdere – er indsatsens elementer og principper blevet udviklet.

Med aftalen forpligter ROCKWOOL Fonden sig til at videreudvikle indsatsen, samt at give løbende implementeringsstøtte, træning og supervision af det lokale NExTWORK-team. Desuden finansierer ROCKWOOL Fonden en forskningsbaseret evaluering, der skal dokumentere, om der opnås den ønskede effekt.

Erfaringerne fra indledende afprøvningsforløb i Roskilde Kommune med deltagelse af 25 unge og 22 lokale virksomheder var positive. Over halvdelen af de unge der deltog i NExTWORK, gik efter endt praktikforløb videre i uddannelse eller job.

Københavns Kommune forbereder ligeledes at implementere NExTWORK i et toårigt pilotprojekt i perioden 2018-2019. På sigt er ambitionen at udbrede NExTWORK til resten af landet, hvis de løbende erfaringer er gode nok, og der er evidens for, at indsatsen virker.

Hvad er NExTWORK?

NExTWORK er et brugerdrevet netværk, hvor unge og virksomheder sammen finder praktikmuligheder.

NExTWORK adskiller sig fra det nuværende system ved, at virksomhederne og de unge mødes direkte i netværket, hvor de uden mellemled lærer hinanden at kende og indgår praktikaftaler.

Undervejs i indsatsen har de unge mulighed for at skifte praktiksted for at afprøve forskellige jobfunktioner, opbygge sociale relationer og skabe netværk blandt lokale virksomheder.

Parallelt med praktikforløbene mødes de unge ugentligt til netværksmøder, hvor de deler erfaringer. I netværket møder de unge støtte, vedholdenhed og positivt fokus på, hvad der motiverer dem. Virksomhederne i netværket mødes ligeledes til jævnlige netværksarrangementer.

Undervejs i indsatsen får de unge støtte fra ungevejledere, der er med til at udvikle deres personlige, sociale, og faglige færdigheder.

Støtte fra virksomhedsrepræsentanter, ungevejledere og de unge iblandt sigter på at skabe betingelserne for, at de unge udvikler robusthed og vedholdenhed, styrker deres selvværd og opbygger en tro på egne evner. Målet er, at de unge starter og fastholdes i uddannelse eller job.

Det kommunale jobcenter bistår med visitation, støtte og opfølgning.

 

NExTWORKs netværkstilgang

 

NW capture

 

Klik på billedet for at forstørre

For yderligere information om NExTWORK kontakt:

Ulrik Lund-Sørensen
Programleder
ROCKWOOL Fonden
Tel.: 26230806
E-mail: uls@rfintervention.dk

Læs mere om NExTWORK:

www.nextworks.dk
eller
www.rockwoolfonden.dk/projekter/nextwork/

Nextwork-76 (3)_billede

På billedet ses virksomhedsrepræsentant Henrik Hald og ung i praktik Scott Wesley Wacher fra Carl Ras samt virksomhedsrepræsentant Jan Ohmeyer og ung i praktik David Lausen fra Kara / Novoren. Foto: Stig Stasig

Forfattere