14.06.2017

ROCKWOOL Fonden inviterer til to arrangementer på Folkemødet

Torsdag d. 15. juni kl. 16.30 – 17.30:
De udsatte unges Danmarkskort

Selvom udsatte unge er en udfordring på ikke blot nationalt, men også internationalt niveau, foregår det meste af arbejdet med at få gruppen integreret på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse på kommunalt plan.

Forskningsleder og souschef Signe Hald Andersen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed præsenterer en oversigt over de kommunale forskelle i andelen af udsatte unge, som efterfølgende debatteres af det indbudte panel, der består af Kristian Heunicke, udviklingsdirektør, Kommunernes Landsforening. Julie Becher, koncernchef for Uddannelse til Alle Unge, Holbæk Kommune samt Peter Loft, kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune. Moderator er Steffen Kretz.

Fredag d. 16. juni kl. 13.30 – 14.30
Ny viden om social arv i kriminalitet

Børn, der vokser op i familier, hvor en forælder fængsles, har forhøjet risiko for selv at havne i kriminalitet. Ligesom inden for mange andre områder er der altså også social arv i kriminalitet. Formålet med denne session er at sætte fokus ikke bare på de negative konsekvenser af forældreindespærring for børn, men også på nogle af de mekanismer, der er med til at drive den sociale arv i kriminalitet.

Seniorforsker Lars Højsgaard Andersen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed præsenterer den nyeste forskning om, hvordan familie og andre rammer for ens opvækst kan være afgørende for, om man som ung formår at holde sig inden for lovens grænser. Resultaterne debatteres efterfølgende af det indbudte panel, der består af direktør Rasmus Kjeldahl, Børns Vilkår, næstformand Martin Bannow, SSP-Samråd, hovedbestyrelsesmedlem i Socialchefforeningen Charlotte Markussen, samt landsformand John Hatting, Kriminalforsorgsforeningen. Moderator er Steffen Kretz.

Begge arrangementer er åbne for offentligheden, og foregår i #Faktaboksen i telt J26 på Kæmpestranden.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage, kan arrangementerne følges live på vores Twitterprofil.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed