11.06.2018

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed søger kandidater i Økonomi og Sociologi

nyhed

Vi søger selvstændige, dygtige og engagerede kandidater til forskningsassistentstillinger i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. Du er uddannet cand.polit, cand.oecon eller cand.scient.soc., men kan også være kandidat fra en uddannelse med et tilsvarende metodemæssigt og samfundsfagligt fokus. Du ønsker at arbejde med forskning, f.eks. med henblik på at skrive en ph.d. eller på at udvikle et stærkt metodekendskab, som du vil kunne udnytte i et fremtidigt job i et ministerium, konsulenthus eller lignende. Du kan tage selvstændigt ansvar for et mindre forskningsprojekt (f.eks. i størrelsesordenen af et speciale), men ønsker at tilegne dig et stærkt metodekendskab under supervision og oplæring fra en erfaren forsker.

 

Du har:

  • Erfaring med analyser af kvantitative data, enten fra et tidligere job eller fra dit studium.
  • Erfaring med statistisk software (primært STATA).
  • Et ønske om at udvikle et stærkt metodekendskab.
  • Glæde ved at arbejde både selvstændigt og i teams.
  • Interesse for et eller flere af ROCKWOOL Fondens forskningsområder (1. Udsatte unge, 2. Marginaliserede grupper og risikoadfærd, 3. Indvandring og integration, 4. Beskatning og sort arbejde, 5. Familieøkonomi og arbejdsmarked – se mere på rockwoolfonden.dk).

 

Vi tilbyder:

  • Oplæring i en forskningsinstitution med fokus på kvalitet, uafhængighed og omhyggelighed.
  • 3-årig stilling med mulighed for forlængelse eller overgang til ph.d.-forløb.
  • En mulighed for at bidrage til samfundsrelevant forskning samtidig med at du udvikler dine faglige kompetencer.
  • En inspirerende arbejdsplads placeret i centrum af København.

 

Send ansøgning (max. 1 side), karakterudskrift og CV til sekretær Gabriele Grotjohann på email:  ggr@rff.dk, senest 20. Juni 2018, kl. 12:00.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forskningsleder og souschef Signe Hald Andersen på telefon 33 34 48 08, samt på hjemmesiden www.rockwoolfonden.dk.

Bemærk, at forskningsassistentstillingen er en nyoprettet stillingskategori i forskningsenheden.

Forfattere