14.10.2016

Sammenfatning af oplæg ved konference

Den 13. oktober afholdt Rockwool Fonden konferencen Social mobilitet i Danmark: viden, udfordringer og løsninger, hvor den fremmeste forskning blev sat i spil og til debat for at inspirere politikere, embedsmænd og andre til at tage nye initiativer på området.

Konferencen tog udgangspunkt i den traditionelle forestilling om Danmark som et foregangsland til at fremme mobilitet på tværs af generationer og skabe lighed på tværs af samfundsgrupper. Det reelle billede er ikke helt så entydigt, da der i Danmark er store forskelle i uddannelsesmønstre på tværs af sociale skel, og meget af ligheden afspejler omfordeling af ressourcer senere i livet. Disse forhold rejser vigtige spørgsmål omkring vores velfærdssamfund: Hvordan fremmes mobilitet på tværs af generationer, hvordan bør hhv. mobilitet og lighed i samfundet vægtes, og er der grænser for, hvor meget mobilitet en velfærdsstat som den danske kan skabe?

En sammenfatning af præsentationerne fra konferencen kan læses her: Sammenfatning_WEB.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed