12.12.2015

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau

Børn, der startede et år senere i skole, klarer sig ikke bedre end børn, der startede skole rettidigt, når der måles på færdiggjort  uddannelse. Det viser en ny undersøgelse gennemført af forskere fra Rockwool Fondens Forskningsenhed og Aarhus Universitet.

 

I studiet undersøger de effekterne af alder ved skolestart, defineret ved alder ved påbegyndelse af førsteklasse, på senere kriminalitet og uddannelse. I studiet analyseres effekten af alder ved skolestart ved at sammenligne børn, der blev født i slutningen af december med børn, der blev født i starten af januar. Da datoen for rettidig skolestart i børnehave- og førsteklasse er defineret ud fra det kalenderår, barnet fyldte hhv. seks og syv år, vil børn, der blev født tidligt i januar, som udgangspunkt være ét år ældre, når de starter skole, sammenlignet med børn, der blev født i slut-december. Samtlige børn født i Danmark i januar og december måned i årene fra 1981 til 1993 inddrages i analysen.

 

Forskelle på kort sigt bliver til ligheder på lang sigt
I undersøgelsen finder forskerne store og statistisk signifikante forskelle i uddannelseslængde og kriminalitet gennem teenageårene og de tidligere tyvere, hvilket umiddelbart antyder en betydelig konsekvens af alder ved skolestart. Men disse forskelle er et resultatet af, at børn, der startede et år senere i skole, var et år forsinkede i forhold til jævnaldrende kammerater, og forskellene var derfor ikke af blivende karakter senere i livet. Figuren nedenfor viser effekten af at starte et år senere i skole på uddannelseslængde som 27-årig for børn, der startede et år senere i skole, fordi de blev født i starten af januar i stedet for i slutningen af december.

 

skole 1

Figuren viser, at udskudt skolestart ikke medfører nogen statistisk sikker forskel i uddannelseslængde som 27-årig for hverken piger eller drenge.

 

Af figuren ses det, at der ikke er nogen statistisk sikker forskel i uddannelseslængde som følge af alder ved skolestart. ”Udskudt skolestart udgør en markant beslutning for et barns liv og påvirker mange dimensioner af barnets hverdag. Men den primære konsekvens ved udskydelsen af skolestart er blot en forsinket livsbane uden nogle målbare fordele på senere fuldført uddannelse på lang sigt. Der er derfor ikke forskningsmæssigt belæg for, at flere børn bør udskyde deres skolestart”, udtaler forsker Rasmus Landersø.

 

Herved underbygger resultaterne fra denne analyse lignende svenske og norske studier, som konkluderer, at senere skolestart ikke har målbare positive effekter på indkomst som voksen.

Se sammendrag af publikationen her.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed