05.12.2018

Sort arbejde er steget fra 2016 til 2017

Arbejde uden moms og regning er steget set i forhold til det danske bruttonationalprodukt (BNP). Konkret er omfanget af sort arbejde steget fra 1,7 procent målt i forhold til BNP i 2016 til 2,2 procent i 2017. Den udvikling er et brud på en ellers faldende tendens.

Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der de seneste årtier tilbagevendende har målt det sorte arbejdes omfang i Danmark.

Når det sorte arbejde igen fylder mere, er forklaringen ikke, at der er flere end tidligere, der arbejder sort. Der er faktisk færre. Forklaringen er derimod, at den gruppe, der arbejder mange timer sort, bidrager yderligere til det skatteunddragende regnskab: De er nemlig begyndt at arbejde sort endnu mere.

Den udvikling får det gennemsnitlige tidsforbrug til at stige markant fra 2016 til 2017. I 2016 lå det ugentlige tidsforbrug i gennemsnit på 1 time og 58 minutter. Altså: De, der arbejdede sort, gjorde det i gennemsnit små to timer om ugen. Det tal var i 2017 steget til 2 timer og 44 minutter.

Med hensyn til andelen af befolkningen, som arbejder sort, så er den som nævnt faldet. I 2016 arbejdede 22,3 procent af befolkningen sort, mens det tal i 2017 lå på 21,3 procent. Selvom faldet ikke er signifikant, understøtter tallene en klar tendens, der har været siden 2002 frem til 2016: At sort arbejde er mindre og mindre udbredt i befolkningen.

Der kan være flere forklaringer på, at nogle sortarbejdende lagde mere tid i det i 2017. De gode konjunkturer synes dog at være et oplagt bud: I gode tider får en stigende andel af både lejere og ejere gennemført større og mindre forbedringer af deres bolig. Da det må antages, at en del af den aktivitet er købt og betalt sort, kan mere generel aktivitet i økonomien givetvis forklare en del af stigningen i de sorte timer.

Ny bog om sort arbejde

Knækket i den ellers nedadgående kurve kan ses i en ny bog fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der hedder Aktiviteter uden for det formelle arbejdsmarked: Sort arbejde, gør det selv-arbejde og deleøkonomi.

Disse nye tal i bogen er baseret på en undersøgelse af et repræsentativt udsnit på 1.405 personer i den danske befolkning på mellem 18 og 66 år. De har svaret på, om – og i så fald i hvilket omfang – de har udført sort arbejde i 2017.

I undersøgelsen defineres sort arbejde som produktive og i sig selv lovlige økonomiske aktiviteter, der burde beskattes, men ikke bliver det. Sort arbejde er en skatteunddragelse, hvor både køber og sælger vinder økonomisk på bevidst at holde skattevæsenet uvidende om transaktionen mellem dem.

Desuden dækker sort arbejde også salg af ting uden skat og moms samt udveksling af tjenester og varer, der ellers skulle beskattes. I definitionen medtages ikke illegale aktiviteter. Brancher, der ellers traditionelt er indbegrebet af sort økonomi, som fx narkohandel og rufferi, er derfor ikke medtaget i opgørelsen.

Ud over en stigning i den gennemsnitlige sorte arbejdstid afdækker bogen også andre problemstillinger, der er relateret til aktiviteter uden for det beskattede arbejdsmarked – herunder at gør det selv-arbejdet er steget; at Danmark ligger relativt højt internationalt set, når det kommer til udført sort arbejde; at det ofte er unge og mænd, der arbejder sort, og at der ofte betales med andet end kontanter, når det er for nære relationer, at det sorte arbejde udføres.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed