12.12.2015

Spin-off virksomheder klarer sig markant bedre end andre iværksættere

Rockwool Fondens Forskningsenhed har i november publiceret ny forskning om iværksætteri i Danmark. Et af de undersøgte områder, var hvorledes iværksættere klarer sig ift. deres erfaring med den branche, de giver sig i kast med.

Spinoff

I spin-off-virksomheder har man stort set samme løn og uddannelsesbaggrund som i andre iværksættervirksomheder. Men man er markant mere arbejdsproduktive, og den samlede produktivitet er større. Det gælder generelt og især inden for områder med beskæftigelsesvækst.

Det bedste afsæt for at klare sig godt som iværksætter er at starte en ny virksomhed inden for en branche, hvor man i forvejen var ansat. Såkaldte spin-off-virksomheder, som er skabt med udgangspunkt i en allerede eksisterende virksomhed, klarer sig nemlig markant bedre end andre. Hele 12 pct. ekstra produktivitet bliver det til.

Det viser en analyse, hvor iværksættervirksomheder sammenlignes på tværs af netop denne skillelinje.

I analysen defineres en spin-off-virksomhed som en reelt ny virksomhed, hvor iværksætteren var ansat i en eksisterende virksomhed i samme branche, året før spin-off-virksomheden blev startet.

Det fremgår af figuren, at spin-off-virksomheder er langt mere produktive end andre iværksættere. Det er de til trods for, at både lønninger og uddannelsesbaggrund i store træk er den samme på tværs af skillelinjen.

I den rå sammenligning viser det sig, at arbejdsproduktiviteten (produktionen pr. lagte timer) er 25 pct. større i spin-offvirksomheder, og at den samlede produktivitet (produktion pr. input af timer og kapitalapparat) er 12 pct. større.

Endnu større forskelle er der mellem de to typer virksomheder, hvis man alene fokuserer på dem, der er i vækstmarkeder. Spin-off-virksomheder formår ganske enkelt at få mere ud af denne vækst i forhold til andre. I disse markeder er deres arbejdsproduktivitet 34 pct. større, og den samlede produktivitet 18 pct. Større end andre iværksætteres.

På tværs af branche og geografi
Sammenligningen ovenfor er som nævnt rå. Det betyder, at alle er set under ét, og at der ikke er renset for eventuelle forskelle mellem den ene og den anden type virksomheder.

At rense er at tage højde for forskellige udgangspunkter. Hvis det fx var sådan, at spin-off-virksomheder i højere grad end andre var egentlige produktionsvirksomheder, så kunne sammenligningen ovenfor reelt være en sammenligning af forskellige markeder, og ikke af virksomhedstyper.

Men der er lavet tilsvarende rensede analyser. Analyser, hvor man fx har sammenlignet nystartede virksomheder inden for præcis samme branche, samme sted i landet og med samme markedsudgangspunkt (fx et marked i vækst eller det modsatte).

Resultatet af disse analyser er, at tallene ændrer sig en smule, men at det overordnede billede er det samme. Uanset, hvordan man ser på det er spin-off-virksomhederne altså mere produktive end andre iværksættere.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed