26.04.2016

Stillingsopslag april 2016

Studentermedhjælpere søges til Rockwool Fondens Forskningsenhed

I Rockwool Fondens Forskningsenhed søger vi forskningsassistenter, som kan arbejde ca. 15 timer om ugen. Vi søger selvstændige, dygtige og engagerede studerende (stud.polit., stud.mat-øk., stud.scient.soc. eller stud.scient.pol.), som har mindst 1½ år tilbage på studiet. Ud over solide teoretiske kundskaber og faglige ambitioner vil interesse for IT og kendskab til brug af statistiske/økonometriske software-pakker i særdeleshed være en fordel.

 

Arbejdet vil dels bestå i udarbejdelse af en række selvstændige opgaver, dels i at bistå forskere, som er tilknyttet Forskningsenheden, i deres analysearbejde. Arbejdet vil tage afsæt i et eller flere af Enhedens forskningsområder særligt ”Beskatning og sort arbejde”, ”Indvandring og integration” og ”Udsatte unge”. De centrale spørgsmål vil f.eks. handle om danskernes udbud og efterspørgsel af sort arbejde, om flygtninge og den danske udlændinge lov og om erhvervsdeltagelsen blandt udsatte grupper i det danske samfund. Spørgsmålene belyses ud fra analyser af mikrodata fra såvel spørgeskemaundersøgelser som danske registre.

 

Undervejs vil der være rig lejlighed til at stifte bekendtskab med samspillet mellem teori og empirisk baseret forskning, idet Rockwool Fondens Forskningsenhed har til formål på et uafhængigt grundlag at producere ny, empirisk viden om aktuelle samfundsproblemer.

 

Vi tilbyder således et levende forskningsmiljø og en behagelig arbejdsplads beliggende i det centrale København.

 

Ansøgningsfristen er søndag den 8. maj 2016.

Ansøgningen vedlægges eksamensudskrift.

 

Ansøgningen bedes sendes til:            Rockwool Fondens Forskningsenhed

Sølvgade 10, 2. tv.

1307 København K

eller:

ggr@rff.dk

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen på telefon 33 34 48 03 eller forsker Camilla Hvidtfeldt på telefon 33 34 48 05 samt på hjemmesiden.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed