11.05.2016

Stillingsopslag maj 2016

artikel by

Studentermedhjælper søges til ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed
I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed søger vi en studentermedhjælper, som vil være med til at udvikle en ny integrationsindsats målrettet udsatte unge med ’ikke-vestlig’ baggrund. Især unge med oprindelse i MENAP lande (Middle East North Africa Pakistan) vil være i fokus. Over det næste års tid vil ROCKWOOL Fonden indsamle relevant information med henblik på at få et bedre overblik over målgruppens udfordringer og aspirationer, samt kortlægge best-practices fra igangvæ-rende og afsluttede indsatser i Danmark og i udlandet.
Dit arbejde vil dels bestå i en række selvstændige opgaver, dels i at bistå programledere, som er tilknyttet Interventionsenheden, i deres analyse- og designarbejde. Omdrejningspunktet vil være at afsøge information omkring, hvordan integrationen af udsatte unge i Danmark med MENAP bag-grund kan forbedres m.h.p. at udvikle og afprøve en konkret integrationsindsats.
Vi tilbyder et inspirerende miljø og en behagelig arbejdsplads beliggende i det centrale København. Du skal kunne arbejde ca. 15 timer om ugen. Vi søger en selvstændig, dygtig og engageret stude-rende, som har mindst 1½ år tilbage på studiet. Din studieretning er ikke afgørende, men kan f.eks. være stud.scient.soc., stud.scient.anth., stud.psych., stud.mag. (mellemøststudier/ minoritetsstudier/ etnografi/ socialantropologi). Det vigtige er, at du har en god samfunds- og kulturforståelse, og at du er god til at samarbejde. Du skal være i stand til at arbejde analytisk og systematisk, og du skal have gå-på-mod i forhold til at indsamle information og data på integrationsområdet ved hjælp af fokusgrupper, interviews, spørgeskemaundersøgelser, litteraturreviews, registerdata osv. Det vil være en stor fordel, hvis du har indgående kendskab til en eller flere af MENAP landene og indvan-drergrupper herfra i Danmark og evt. taler et af hovedsprogene fra regionen.
Ansøgningsfristen er søndag den 12. juni 2016.
Ansøgningen vedlægges eksamensudskrift. Der forventes at blive afholdt samtaler d. 20. og 21. juni. Ansættelsen starter pr. 1. august.
Ansøgningen bedes sendes til: ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed
Kronprinsessegade 54, 2. tv.
1306 København K
eller: jenves@rfinterventions.dk
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Programleder Jens M. Vesterager på telefon 3334 4707 eller Programleder Pernille Brems på 3334 4705

Forfattere