16.12.2020

Store forskelle i børns sprogudvikling

nyhed

SMS til forældre skal forbedre børnenes sprog

 

Der er markante forskelle i sprogudviklingen blandt jævnaldrende børnehavebørn. Det viser en undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed i forbindelse med afprøvningen af sprogindsatsen TipsByText, der er målrettet forældre til 3-5-årige børnehavebørn. Undersøgelsen viser blandt andet, at den halvdel af 4-årige børn, der klarer sig bedst i sprogvurderingen, i gennemsnit svarer korrekt på omkring dobbelt så mange spørgsmål som børnene, der klarer sig relativt dårligst. Det er en markant forskel i sprogkompetencer i så tidlig en alder.

Undersøgelsen blandt mere end 3000 børnehavebørn viser, at børnenes sprogudvikling hænger sammen med deres forældres baggrund. Særligt har moderens uddannelsesbaggrund en betydning, samt forældrenes oprindelsesland.

Forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at disse forskelle fortsætter op gennem skolen. Det betyder, at mange af de børn, der har det dårligste sproglige udgangspunkt ved skolestart, efterfølgende klarer sig dårligst i skolen. Der er altså et stort potentiale for forbedring.

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed igangsatte derfor en afprøvning af TipsByText, som er en SMS-baseret indsats til forældre med børn i børnehavealderen. Den er designet til at være særligt brugbar for forældre til børn, hvis sproglige udvikling ligger under middel i de nationale sprogvurderinger. Forældrene modtager tre sms’er om ugen med konkrete tips til, hvordan man kan støtte sit barns sproglige udvikling gennem samtaler og leg. Målet er, at indsatsen kan løfte disse børns sprogudvikling og dermed bidrage til at mindske de forskelle, vi ser i jævnaldrende børns tidlige sprogkompetencer.

TipsByText er blevet afprøvet i fem kommuner i 2020. I 2021 færdiggøres effektevalueringen af TipsByText, og resultaterne offentliggøres. Læs mere om undersøgelsen og TipsByText i dette nye indsigtspapir fra ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed.

Forfattere