04.07.2019

Store forskelle i fremtidig indkomst, afhængigt af hvilken type videregående uddannelse man bliver optaget på

Den videregående uddannelse, man bliver optaget på, har stor betydning for ens fremtidige indkomst. Det viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed om personer, der søger uddannelser inden for mindst to forskellige fagområder. Mere specifikt viser undersøgelsen, at personer, der har medicin, business eller jura som 1. prioriterede fagområde og optages på dette, tjener mere 13 år efter ansøgningsåret, end hvis de i stedet var blevet optaget på deres 2. prioriterede fagområde. Merindkomsten er 41.000 kr. for jura, 92.000 kr. for medicin og 103.000 kr. for business (se figur 1).

I modsætning hertil vil personer, der har humaniora, læreruddannelse eller sundhed/velfærd (fx sygeplejerske-, pædagog- eller socialrådgiveruddannelser) som 1. prioriterede fagområde og optages på dette, tjene mindre, end hvis de var blevet optaget på deres 2. prioriterede fagområde. Indkomsten er 29.000 kr. mindre for humaniora, 36.000 kr. mindre for sundhed/velfærd og 66.000 kr. mindre for læreruddannelsen.

Figur 1. Merindkomst ved at blive optaget på det 1. prioriterede fagområde i stedet for det 2. prioriterede, opgjort efter 1. prioriteret fagområde

Analysens design betyder, at disse effekter kan fortolkes som årsagsmæssige effekter. Blandt personer, der har de samme prioriteter mht. fagområde, vil nogle blive optaget på det 1. prioriterede fagområde og andre på det 2. prioriterede fagområde pga. små – og dermed tilfældige – forskelle i karaktergennemsnit fra gymnasiet. Undersøgelsen udnytter altså tilfældig variation i, om man bliver optaget på ét specifikt fagområde i stedet for et andet specifikt fagområde. De beregnede indkomstforskelle skyldes altså ikke, at de, der optages på deres Store forskelle i fremtidig indkomst, afhængigt af hvilken type videregående uddannelse man bliver optaget på 1. prioriterede fagområde, er anderledes mht. evner eller præferencer for fagområder end dem, der i stedet optages på deres 2. prioriterede fagområde. Om man optages på det ene eller det andet fagområde, påvirker den fremtidige indkomst, fordi det påvirker, hvilken uddannelse der i sidste ende gennemføres.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed