05.01.2022

Store udfordringer med hverdagen under corona

Unge og ældre fik det svært med hverdagsrutinerne under den første nationale nedlukning, og særligt spildtid var en udfordring for allerede sårbare unge, viser et nyt studie.


Da Danmark lukkede ned første gang den 11. marts 2020 for at forhindre spredningen af coronavirus, blev hverdagen forandret for stort set alle danskere. Et nyt studie fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – finansieret af ROCKWOOL Fonden undersøger, hvilke konsekvenser nedlukningen havde for tre generationers hverdagsliv.

 

Du kan høre seniorforsker Jeanette Østergaard fra VIVE fortælle om resultaterne i vores podcast.

 

Det finder frem til, at på tværs af generationer kan forandringen af hverdagsrytmen beskrives på baggrund af fire forskellige tidsorienteringer: ’strange time’ (’uvant tid’), ’waiting time’ (’ventetid’), ’busy time’ (’aktiv tid’) og ’wasted time’ (’spildtid’). Hver tidsorientering medførte forskellige former for, hvad man kan kalde tidsarbejde, dvs. forskellige handlingsstrategier anvendt til at håndtere det chok og den store omvæltning af hverdagslivet, som nedlukningen medførte. De fire forskellige tidsorienteringer er fremkommet gennem en systematisk kodning af deltagernes oplevelser af forandringen af hverdagslivet, herunder, om de oplevede, at tiden gik hurtigt eller langsomt, om de kedede sig eller fandt, at de kunne bruge nedlukningen til adspredelse og noget nyttigt.

Figur 1. Fire forskellige tidsorienteringer under den første nedlukning af Danmark

Analysen peger på, at trivslen under nedlukningen er større blandt de unge, som formåede at få flere tidsorienteringer til at spille sammen, end blandt dem, som primært forfulgte en enkelt. Her synes især ’spildtid’ at være forbundet med mistrivsel under nedlukningen.

 

Studiet konkluderer, at selvom unge danskere og deres nære familie reagerede forskelligt på coronanedlukningen, er der alligevel en række fællestræk i den måde hvorpå både unge, forældre og bedsteforældre har gennemlevet og oplevet nedlukningen fra den 11. marts 2020 frem til den første genåbning af landet i juni 2020. Samtidig ser det dog ud til, at der kan være særlige udfordringer i familier, hvor medlemmerne oplever og anvender forskellige former for tidsorienteringer, som ikke nødvendigvis er kompatible.

 

Denne artikel er et sammendrag. Læs den fulde tekst i vores nyhedsbrev

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed