22.01.2019

Studentermedhjælper søges til ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

I ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed søger vi en studentermedhjælper, som kan arbejde ca. 15 timer om ugen. Vi søger en selvstændig, dygtig og engageret studerende (stud.polit., stud.scient.oecon., stud.scient.soc. eller stud.scient.pol.), som har mindst 1½ år tilbage på studiet. Ud over solide teoretiske kundskaber og faglige ambitioner vil interesse for IT og kendskab til brug af statistiske/økonometriske software-pakker i særdeleshed være en fordel.

 

Arbejdet vil dels bestå i udarbejdelse af en række selvstændige opgaver, dels i at bistå forskere, som er tilknyttet Forskningsenheden, i deres analysearbejde. Arbejdet vil tage afsæt i et eller flere af Enhedens igangværende forskningsprojekter om indvandreres levevilkår, herunder familieliv og integration på arbejdsmarkedet. Det vil dreje sig om forskellige spørgsmål som sprogkundskaber og beskæftigelse blandt nyankomne flygtninge samt familieliv og uddannelsesvalg blandt efterkommere af indvandrere. Spørgsmålene belyses primært ud fra analyser af mikrodata fra danske registre, men spørgeskemaundersøgelser og makrodata kan også inddrages.

 

Undervejs vil der være rig lejlighed til at stifte bekendtskab med samspillet mellem teori og empirisk baseret forskning, idet ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har til formål på et uafhængigt grundlag at producere ny, empirisk viden om aktuelle samfundsproblemer.

 

Vi tilbyder således et levende forskningsmiljø og en behagelig arbejdsplads beliggende i det centrale København.

 

 

Ansøgningsfristen er søndag den 10. februar 2019.

Ansøgningen vedlægges eksamensudskrift.

Ansøgningen bedes sendes til:         

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Ny Kongensgade 6

1472 København K

eller:

ggr@rff.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen på mail mls@rff.dk eller telefon 4156267.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed