03.02.2017

Studentermedhjælper søges til Rockwool Fondens Forskningsenhed

I Rockwool Fondens Forskningsenhed søger vi en studentermedarbejder, som kan arbejde ca. 15 timer om ugen.

Vi søger en selvstændig, dygtig og engageret studerende som har mindst 1½ år til-bage på studiet. Du er stud.polit., stud.mat-øk., stud.scient.soc., stud.polyt. eller er i gang med en relevant uddannelse inden for IT. Ud over solide teoretiske kundskaber og faglige ambitioner vil interesse for IT og kendskab til brug af statistiske/økonometriske software-pakker i særdeleshed være en fordel.
Arbejdet vil primært bestå i at assistere den databaseansvarlige i opbygningen og vedligeholdelsen af forskningsenhedens omfattende projektdatabase. Herunder modtagelse af nye registre, fordeling af disse til projekter samt ajourføring af vores register- og variabelliste. Vi bruger primært statistik-programmet Stata i vores arbejde.
Desuden vil den studerende skulle assistere IT-koordinatoren med at udføre support, planlægning og implementering af IT-løsninger. Vi har et virtuelt servermiljø med Exchange server og fjernskri-vebord-adgang. Herudover haves en hosted forskermaskine hos Danmarks Statistik.
Undervejs vil der være rig lejlighed til at stifte bekendtskab med samspillet mellem teori og empirisk baseret forskning, idet Rockwool Fondens Forskningsenhed har til formål på et uafhængigt grundlag at producere ny, empirisk viden om aktuelle samfundsproblemer.
Vi tilbyder således et levende forskningsmiljø og en behagelig arbejdsplads beliggende i det centrale København.
Ansøgningsfristen er søndag den 26. februar 2017.
Ansøgningen vedlægges eksamensudskrift.
Ansøgningen bedes sendt til: Rockwool Fondens Forskningsenhed
Sølvgade 10, 2. tv.
1307 København K
eller:
ggr@rff.dk
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til IT-koordinator og forsker Johanne Kaalby Clausen på telefon 33 34 48 16 samt på hjemmesiden www.rockwoolfonden.dk

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed