19.10.2018

Studentermedhjælper søges til ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed kombinerer kvantitativ og kvalitativ forskning med de nyeste designmetoder. Vi udvikler, pilottester og evaluerer sociale og innovative løsninger til helt konkrete samfundsmæssige udfordringer. Vi har særligt fokus på at udvikle interventioner, der øger udsatte unges livsmuligheder med hensyn til uddannelse og arbejdsmarked.

Med tiltrædelse 1. december 2018 søger vi en selvstændig og engageret student med stærke statistiske/økonometriske kompetencer og interesse for evaluering og evidens. Du skal kunne arbejde ca. 15 timer om ugen og have minimum 1½ år tilbage på studiet. Din studieretning er ikke afgørende, men du skal som minimum have bestået to statistiske eller økonometriske kurser med gode karakterer og være habil bruger af Stata.

Arbejdet vil primært bestå i at bistå med dataforberedelse og analyse i forbindelse med udvikling og udførelse af RCT-baserede effektstudier af vores interventioner. Herunder vil du komme til at arbejde med såvel surveydata som registerdata. Du kan desuden blive bedt om at bistå med øvrige dele af processen omkring forberedelse og evaluering af vores interventioner, herunder praktisk implementeringsassistance, informationssøgning og kvalitetsvurdering af det øvrige evidensgrundlag.

Vi forventer, at du har en stor personlig drivkraft, selvstændigt tager initiativ til at finde og løse opgaver og i øvrigt er holdorienteret. Vi tilbyder et nyskabende tværfagligt miljø, hvor du får rig mulighed for at afprøve og udvikle dine faglige kompetencer, en behagelig arbejdsplads beliggende i det centrale København og gode muligheder for at udvide dit netværk.

Ansøgningsfristen er fredag den 16. november 2018 kl. 12.

Ansøgningen vedlægges eksamensudskrift.

Ansøgningen bedes sendt til: hwf@rfintervention.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til evalueringskoordinator Helene Wind Fallesen på ovenstående mail.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed


Se Biografi og udgivelser