02.01.2018

Studentermedhjælpere søges til ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

nyhed

I ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed søger vi forskningsassistenter, som kan arbejde ca. 15 timer om ugen. Vi søger to selvstændige, dygtige og engagerede studerende (stud.polit., stud.mat-øk., stud.scient.soc. eller stud.scient.pol.), som har mindst 1½ år tilbage på studiet. Ud over solide teoretiske kundskaber og faglige ambitioner vil interesse for IT og kendskab til brug af statistiske/økonometriske software-pakker i særdeleshed være en fordel.

 

Arbejdet vil dels bestå i udarbejdelse af en række selvstændige opgaver, dels i at bistå forskere, som er tilknyttet Forskningsenheden, i deres analysearbejde. Arbejdet vil tage afsæt i et eller flere af Enhedens igangværende forskningsprojekter om indvandreres integration på arbejdsmarkedet samt projektet ”Hvad bestemmer beskæftigelsesniveauet i Danmark?”. De centrale spørgsmål vil f.eks. handle om integration af flygtninge og forhold af betydning for beskæftigelsesniveauet for personer i forskellige alders- og uddannelsesgrupper. Spørgsmålene belyses primært ud fra analyser af mikrodata fra danske registre, men spørgeskemaundersøgelser og makrodata kan også inddrages.

 

Undervejs vil der være rig lejlighed til at stifte bekendtskab med samspillet mellem teori og empirisk baseret forskning, idet ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har til formål på et uafhængigt grundlag at producere ny, empirisk viden om aktuelle samfundsproblemer.

 

Vi tilbyder således et levende forskningsmiljø og en behagelig arbejdsplads beliggende i det centrale København.

 

 

Ansøgningsfristen er søndag den 14. januar 2017.

Ansøgningen vedlægges eksamensudskrift.

 

 

Ansøgningen bedes sendes til:                 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Sølvgade 10, 2. tv.

1307 København K

 

eller:

 

ggr@rff.dk

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forskningsleder Jacob Nielsen Arendt på mail jar@rff.dk eller telefon 6116 3373.

Forfattere