22.01.2017

Topskatteyderes skatteoptimering resulterede i én milliard kroner ekstra i pensionsopsparing

Topskatteydere øgede pensionsopsparingen markant op til ikrafttrædelsen af skattereformen i 2010, viser ny analyse. I maj 2009 annoncerede den daværende regering en ny skattereform, der fik navnet Forårspakken 2.0. Reformen, der primært sigtede mod at øge arbejdsudbuddet og forbedre de offentlige finanser, indeholdt blandt andet en nedsættelse af de højeste marginalskatter fra 63 procent til 56 procent.

Reformen fik først effekt fra januar 2010, og den tidlige annoncering – sammenholdt med at bidrag til visse pensionskonti er fradragsberettigede – gav skatteyderne et økonomisk incitament til både at øge og fremrykke pensionsindbetalinger til sådanne konti i slutningen af 2009.

Denne form for skatteoptimering gav i omegnen af én milliard kroner ekstra på pensionsopsparingen. Det fremgår af en ny analyse af forsker Peer Ebbesen Skov fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og professorerne Claus Thustrup Kreiner og Søren Leth-Petersen fra Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

De tre forskere viser, at cirka 3 procent af topskatteyderne i 2009 udnyttede muligheden og indbetalte store ekstra beløb via deres arbejdsgiveradministrerede pensionsordning. Overraskende nok, set i lyset af tidligere forskningsresultater, blev de øgede pensionsindbetalinger ikke modsvaret af en tilsvarende reduceret opsparing på andre konti. Således medførte skatteoptimeringsmanøvren en samlet øget opsparing som et afledt resultat af en skattereform, der altså først og fremmest var rettet mod danskernes arbejdsudbud.

Nedenstående figur viser henholdsvis topskatteyderes (T-gruppen) og skatteydere lige under topskattegrænsens (C-gruppen) gennemsnitlige månedlige pensionsbidrag til arbejdsgiverorganiserede pensionskonti målt i forhold til månedslønnen.

For C-gruppen er bidragssatsen konstant omkring et niveau på 4,5 procent (cirka 1.400 kroner i gennemsnit) gennem hele observationsperioden fra januar 2008 til november 2011. For T-gruppen er niveauet lidt højere, omkring 5,5 procent (cirka 2.400 kroner i gennemsnit). Som det tydeligt fremgår, er der en markant stigning i bidragssatsen i slutningen af 2009.

Med andre ord reagerer topskatteyderne i overensstemmelse med det skattemæssige incitament og øger indbetalingerne (til cirka 3.800 kroner i gennemsnit) til deres arbejdsgiveradministrerede pensionsopsparing, mens fradragsværdien stadig er på det højere 2009-niveau.

KN fig 1 skat

Læs den fulde analyse i Economics Letters. Volume 150, January 2017, Pages 104–107: Pension saving responses to anticipated tax changes: Evidence from monthly pension contribution records.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0165176516304633

Denne artikel er en gentagelse af teksten i Kort Nyt, som kan downloades her fra siden.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed