04.02.2019

Tyrkiske indvandreres relative fattigdom i Danmark og Tyskland er høj og stabil

Mere end hver tredje tyrkiske indvandrer lever i relativ fattigdom i både Danmark og Tyskland, og selvom det er mange år siden indvandringen startede, så er andelen ikke blevet mindre – i Danmark snarere tværtimod. Tyrkere udgør den største indvandrergruppe i både Danmark og Tyskland, og det er mange år siden indvandringen startede. Det er derfor også vigtigt at undersøge, om deres indkomst og levestandard med tiden er kommet til at ligne forholdene for den øvrige befolkning i de respektive værtslande. Det er undersøgt i figur 1, som viser andelen af relativt fattige blandt 18-64-årige i fem befolkningsgrupper: Tyrkere i henholdsvis Danmark, Tyskland og Tyrkiet samt etniske danskere og tyskere. Figuren viser, at andelen af relativt fattige tyrkere er stort set lige stor i Danmark og Tyskland i de senere år og omfatter ca. hver tredje. I Danmark var andelen stigende fra midt 1980’erne til midt 1990’erne og har efterfølgende været relativ stabil, mens andelen af relativt fattige tyrkere i Tyskland også var høj i 1980’erne, formentlig fordi tyrkerne indvandrede tidligere til Tyskland end til Danmark. Blandt såvel etniske danskere som tyskere er andelen af relativt fattige steget svagt i samme periode. Der er derfor ikke tegn på konvergens mellem tyrkiske indvandrere og den øvrige befolkning i hverken Danmark eller Tyskland. Hyppig forekomst af fattigdom findes især blandt børnefamilier, hvor den (eller de) voksne har svag tilknytning til arbejdsmarkedet og i den relativt lille (men voksende) gruppe af indvandrere i pensionsalderen. For de senere år har det også været muligt at foretage en beregning af andelen af relativt fattige i Tyrkiet. Som vist i figur 1 er ca. hver fjerde i Tyrkiet relativt fattig. Når andelen af tyrkere, som er relativt fattige, er større i Danmark og Tyskland end i Tyrkiet, skal det dog ses i sammenhæng med, at det generelle indkomstniveau er meget lavere i Tyrkiet, og dermed er beløbsgrænsen for, hvornår man er fattig, også lavere, jf. nedenfor. Man er med andre ord relativ fattig i forhold til andre borgere i det land man bor i.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed