10.06.2016

Uændret tilbagefald blandt unge kriminelle

De seneste 12 års fald i ungdomskriminaliteten i Danmark skyldes ikke, at de kriminelle begår mindre kriminalitet, men at færre unge påbegynder en kriminel løbebane.

Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som sætter fokus på kriminalitet begået af 15-17-årige i perioden fra 1996 til 2013. I denne periode steg kriminalitetsraten i første omgang fra 62 gerninger per 1000 15-17-årige i 1996 til 66 i 2004, men siden er den næsten halveret, og ligger nu på 35 gerninger per 1000 i 2013.

I analysen foretages en såkaldt dekomponering af kriminalitetsraterne. Her beregnes, i hvilket omfang ændringer i kriminalitetsraten skyldes ændringer i antallet af kriminelle personer i aldersgruppen, og i hvilket omfang de skyldes ændringer i omfanget af kriminalitet begået blandt de kriminelle.

Ifølge disse analyser skyldes det observerede fald fra 2004 og til nu, at færre unge begår kriminalitet. Som man kan se af nedenstående figur, ligger det gennemsnitlige antal gerninger begået af kriminelle 15-17-årige relativt konstant på mellem 1,6 og 1,8 gerninger i hele perioden fra 2004 til 2013 – efter at være faldet frem til 2004. Og efter at være steget frem til 2004, halveres andelen af 15-17-årige, der kun sigtes for én gerning, i perioden fra 2004 til 2013, og går fra at omfatte knap 4 procent i 2004 til at omfatte godt 2 procent i 2013.

Der er endnu kun begrænset viden om, hvorfor færre unge mennesker påbegynder en kriminel løbebane. Interessant er det dog, at de faldende kriminalitetsrater genfindes i en række andre europæiske og vestlige lande. Hermed tyder det på, at faldet ikke alene skyldes danske politikændringer eller andre kilder til adfærdsændringer blandt danske unge. Forklaringen skal i stedet findes i mere globale tendenser i, hvordan unge holdes ude af kriminalitet og i, hvordan man undgår, at børn og unge udvikler kriminelle tilbøjeligheder i det hele taget.

Det er endnu også uklart, hvorfor unge kriminelle i dag i gennemsnit begår og sigtes for det samme antal gerninger, som det var tilfældet for unge kriminelle i tidligere år, trods det overordnede fald i førstegangskriminalitet. Måske har de negative konsekvenser af at modtage en dom og afsone en straf ikke ændret sig over de senere år – nu, som før, marginaliseres unge dømte fra arbejdsmarkedet og normalsamfundet i øvrigt, hvilket kan være med til at fastholde dem i en position, hvor de er tilbøjelige til at begå ny kriminalitet.

Denne artikel er en gentagelse af teksten i Kort Nyt bag udgivelsen. Både Kort Nyt og arbejdspapiret kan downloades her fra siden.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed