09.12.2021

Udfordringer i voksenlivet har markante følgeeffekter

Personer med dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet har større risiko for fysisk eller psykisk sygdom, ligesom de oftere havner i kriminalitet. Det viser en analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.


Personer, der klarer sig dårligt i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, og som i vid udstrækning lever af offentlig forsørgelse, dukker ofte op andre steder i det offentlige system. Som belyst i figur 1 har denne gruppe en markant større risiko for at lide af fysiske og psykiske sygdomme og for at komme i kontakt med det strafferetlige system.

De orange søjler i figur 1 viser hvor stor en andel af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse, der enten lider af omfattende fysiske eller psykiske sygdomme, eller er blandt de borgere, der oftest dømmes for kriminalitet. Til sammenligning viser de grå søjler denne fordeling blandt personer, der ikke har været langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.

Der er en langt større andel blandt de langvarige modtagere af offentlig forsørgelse, der også oplever de øvrige problemer. Sammenlignet med personer, der ikke er langvarige modtagere af overførselsindkomst, har personer, der er langvarige modtagere af overførselsindkomst f.eks. fem gange større risiko for at lide af omfattende fysiske sygdomme og 13 gange større risiko for at lide af omfattende psykiske sygdomme.

Figur 1. Andel med fysisk sygdom, psykisk sygdom og kriminalitet alt efter arbejdsmarkedstilknytning

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed