25.11.2021

Udsatte og anbragte børn får oftere domme og psykiatrisk behandling

Der er højere sandsynlighed for senere at blive dømt, hvis man allerede i treårsalderen var i kontakt med sociale myndigheder.

Børn og unge, som har været anbragt eller udsatte i løbet af barndommen, bliver langt hyppigere dømt for kriminalitet og behandlet i psykiatrien end deres jævnaldrende.

Forskellene kan spores helt tilbage til kontakt med de sociale myndigheder før treårsalderen. Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Stockholms Universitet, der har fulgt fødselsårgangene 1982-1995 fra fødsel til de tidlige voksenår.

Studiet konkluderer, at der er et gennemgående overlap mellem kontakten til de sociale myndigheder i barndommen og behandling i psykiatrien samt sandsynligheden for at modtage strafferetslige domme.

24 procent af alle drenge, som var anbragt eller modtog forebyggende foranstaltninger i hjemmet, da de var under tre år gamle, modtog en strafferetslig dom, før de fyldte 18 år. For den gruppe af drenge, som ikke modtog støtte eller var anbragt, før de fyldte tre år, var andelen ni procent. På samme måde oplevede syv procent af de drenge, der havde kontakt til de sociale myndigheder, før de fyldte tre år, at være i fængsel, inden de fyldte 21 år. Det samme var kun tilfældet for to procent af de drenge, som ikke havde nogen kontakt med de sociale myndigheder, før de fyldte tre år. Piger med tidlig kontakt har også højere sandsynlighed for at blive dømt end deres jævnaldrende, men niveauet er markant lavere end for drengene.

Figur 1. Risikoen for kontakt til psykiatrien og fængsling imellem 18 og 20 år

Note: Figuren til venstre viser sandsynligheden for kontakt til psykiatrien målt som både ambulant behandling og indlæggelse inden for aldersspændet 18-20 år. Det er baseret på, hvorvidt unge mennesker modtog forebyggende foranstaltninger i hjemmet eller blev anbragt eller ej i aldersspændet 0-2 og 15-17 år. Figuren til højre viser det samme om sandsynligheden for at have været i fængsel i aldersspændet 18-20 år.

Børn med en tidlig kontakt til de sociale myndigheder er også overrepræsenteret i psykiatrien. 12 procent af alle unge, der havde kontakt til de sociale myndigheder, før de fyldte tre år, modtog behandling i psykiatrien som ambulant patient eller som indlagt, da de var 18- 20 år gamle. For deres jævnaldrende, som ikke havde tidlig kontakt til de sociale myndigheder, var det kun fire procent.

Forskellene i sandsynlighed for kontakt til straffesystemet og psykiatrien imellem børn med og uden kontakt til de sociale myndigheder steg med børnenes alder. 30 procent af de drenge, som var i kontakt med de sociale myndigheder i alderen 12-14 år, modtog en dom, inden de fyldte 18 år, og mere end ti procent oplevede at være indespærret, inden de fyldte 21 år. For deres jævnaldrende uden kontakt med de sociale myndigheder var der tale om henholdsvis otte procent dømte og to procent indespærrede. I psykiatrien tegner der sig et tilsvarende billede: 15 procent af unge med kontakt til de sociale myndigheder som 12-14-årige var i behandling i psykiatrien som unge voksne, hvor det kun gjaldt for fire procent af deres jævnaldrende, som ikke havde haft kontakt til de sociale myndigheder.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed