12.12.2015

Udskydelse af skolestart medfører udskydelse af kriminalitet

Børn, der startede et år senere i skole, fordi de blev født i starten af januar i stedet for i slutningen af december, oplevede ikke en lavere sandsynlighed for at begå kriminalitet end børn, der startede skole rettidigt. Dog begik drenge, der startede senere i skole, samlet set mindre kriminalitet målt over hele deres ungdom, end drenge, der startede rettidigt i skole.

 

Det fremgår af et studie udarbejdet af Rockwool Fondens Forskningsenhed i samarbejde med Aarhus Universitet.

 

Samme studie ser også nærmere på, hvordan senere skolestartsalder påvirker kriminalitet på hvert alderstrin fra 15 års alderen og frem til slutningen af tyverne. Der er store forskelle i tilbøjeligheden til at begå kriminalitet tidligt i livet som resultat af udskudt skolestart, fordi barnets livsbane forsinkes med ét år. Derimod er der på langt sigt ikke en forskel i sandsynlighed for at begå kriminalitet som følge af senere skolestart.

 

Dette resultat bidrager også med viden om forebyggelse af kriminalitet generelt.

 

”At sandsynligheden for at begå kriminalitet ikke sænkes, men derimod udskydes,som følge af alder ved skolestart, påviser, at kriminalitet ikke er forudbestemt eller deterministisk, men i høj grad kan påvirkes af hvilken situation, den unge person oplever”, udtaler Rasmus Landersø, en af forskerne bag studiet.

 

Herved fastslår forskerne, at det ikke kun skyldes mangel på modenhed, når kriminalitetstilbøjeligheden topper, når mænd er mellem 17 og 20 år, men også de unges livssituation i de pågældende år.

 

Når man betragter omfanget af den begåede kriminalitet, var der ligeledes ingen forskel mellem piger, der startede rettidigt og senere i skole. Tilsvarende gør sig dog ikke gældende for drenge. Drenge, der startede senere i skole, fordi de blev født i starten af januar i stedet for i slutningen af december, reducerede omfanget af den kriminalitet, de begik, betydeligt.

 

Sammenholdt med resultaterne for sandsynligheden for at begå én kriminel handling, indebærer resultaterne for omfanget af kriminalitet, at alder og modenhed ikke er entydigt bestemmende for kriminalitetstilbøjelighed, men derimod påvirker varigheden og omfanget af kriminalitet,hvis en kriminel løbebane først er blevet påbegyndt.

skole 2
Figuren viser, at udskudt skolestart ikke medfører nogen statistisk sikker forskel i sandsynligheden for at have begået kriminalitet før sin 28-års fødselsdag for hverken piger eller drenge.

 

Skole 3

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed