01.06.2022

Ulige muligheder for at få en ungdomsuddannelse kan tilskrives ulighed i færdigheder

Allerede i de tidlige år i grundskolen kan forskelle i faglige færdigheder alt efter familiebaggrund forbindes med sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.


Der er markante forskelle i børns faglige færdigheder alt efter deres familiebaggrund, og forskellene viser sig allerede helt tidligt i skoletiden. Det konkluderer et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. Dette illustreres i figur 1, der viser fordelingerne af testscorer i de nationale tests i henholdsvis 2. og 3. klasse samt eksamenskarakterer i 9. klasse. Figuren viser resultaterne for børn med henholdsvis ufaglærte forældre (grå søjler) og universitetsuddannede forældre (orange søjler). Figuren viser betydelige forskelle allerede tidligt i skoletiden. Mønsteret, der ses ved skolens afslutning i 9. klasse (figur 1B), hvor børn af højtuddannede forældre får markant højere karakterer end børn af lavtuddannede forældre, kan man allerede se tydeligt i 2./3. klasse (figur 1A).

Figur 1. Gennemsnit af dansk- og matematiktestscorer alt efter forældres uddannelse

 

Note: Figurerne viser fordeling af testscorer i 2./3. klasse og 9. klasse for børn med hhv. ufaglærte forældre (grå søjler) og universitetsuddannede forældre (orange søjler). Beregningerne er baseret på data fra Danmarks Statistik for børn født i Danmark i 2001 og 2002. Testscorer er resultaterne fra de nationale test i dansk og matematik i hhv. 2./3. klasse og eksamenskarakterer i dansk og matematik i 9. klasse. ”Karakterer” på den vandrette akse i figur A indikerer, at testscorerne fra 2./3. klasse er omregnet til samme skala som eksamenskarakterer (fra -3 til 12).

Mønster viser sig tidligt

En stor del af forskellen på, hvor mange der fuldfører en ungdomsuddannelse alt efter familiebaggrund, kan tilskrives forskelle i faglige færdigheder i 9. klasse. Men som figur 2 viser, kan en stor del af denne forskel allerede måles i henholdsvis 2./3. klasse og 6. klasse. Omkring halvdelen af uddannelsesforskellen, der kan tilskrives faglige færdigheder i 9. klasse, kan allerede måles via faglige færdigheder i 2. og 3. klasse (den orange del af søjlen). Når de faglige færdigheder måles i 6. klasse, stiger dette tal til omkring 60 procent (den orange plus den mørkegrå del af søjlen).

Figur 2. Procent af faglige færdigheders samlede rolle for ulighed i påbegyndelsen af en ungdomsuddannelse, som kan ses allerede i hhv. 2./3. klasse og 6. klasse

Note: Figuren viser, hvor mange procent af forskellen i uddannelse (hvor mange der har påbegyndt en ungdomsuddannelse som 18/19-årig, når unge med ufaglærte og universitetsuddannede forældre sammenholdes) der kan tilskrives forskelle i faglige færdigheder gennem skoletiden. 100% på den lodrette akse svarer til den samlede forskel, som kan tilskrives faglige færdigheder målt i 9. klasse. De øvrige andele indikerer, hvor mange procent der allerede kan observeres i hhv. 2/3. klasse og 6. klasse. Beregningerne er baseret på data fra Danmarks Statistik for børn født i Danmark i 2001 og 2002. Uddannelse er målt i 2020. Testscorer er resultater fra de nationale tests i dansk og matematik i hhv. 2./3. klasse og 6. klasse samt eksamenskarakterer i dansk og matematik i 9. klasse.

Læs mere i vores nyhedsbrev

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed