20.03.2018

Unge, der får sat grænser for antallet af genstande, drikker mindre

Unge, der kommer fra hjem, hvor forældrene sætter grænser for alkoholindtaget, deltager i mindre grad end deres jævnaldrende i drukfester.

Det viser et studie, som seniorforsker hos VIVE Jeanette Østergaard, professor i sociologi på Københavns Universitet Margaretha Järvinen og videnskabelig assistent hos VIVE Asger Graa Andreasen har gennemført for ROCKWOOL Fonden.

I studiet har 2.000 unge svaret på, hvor ofte de inden for den seneste måned har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed. Det spørgsmål har de svaret på i tre omgange, nemlig som 15-årige, igen som 18-19-årige og endelig som 25-26-årige.

Da de i 2005 var 15 år, blev også deres forældre bedt om at svare på en række spørgsmål, og ét af dem var Hvor meget må din søn/datter ifølge dig drikke, hvis han/hun er til fest med andre unge?

På den baggrund er det muligt at kombinere oplysninger om regler i hjemmet med de unges (anonyme) rapportering om eget alkoholforbrug.
I figur 3 ses sammenhængen mellem forældreregler og de unges svar på hvor ofte de, den seneste måned, har drukket sig fulde.

Figuren viser, at de unge, der kommer fra hjem med strenge regler (maks. to genstande til en fest med andre unge) drikker sig mindre fulde, både når de er 15, 18-19 og 25-26 år.

Det gælder især for de yngste, altså de 15-årige, hvor 26 pct. af dem, der kommer fra hjem med stramme regler har været fulde mindst én gang den seneste måned. Det er få, hvis man  sammenligner med den gruppe, som har lov til at drikke fem eller flere genstande på en aften. I denne gruppe har 67 pct. været fulde mindst én gang den seneste måned.

Forældreregler og hyppighed

Der synes at være en markant sammenhæng mellem, hvor stramme forældrenes regler er, og hvor ofte de unge drikker sig fulde.

Unge, hvis forældre sætter strenge regler for alkoholforbruget, drikker sig i langt mindre grad fulde i 15-års alderen end unge, hvis forældre har meget lempelige alkoholregler.

Kun 2 pct. af dem der kommer fra hjem med stramme regler, drikker sig ofte beruset i 15-års alderen. Det samme gør sig gældende for hele 20 pct. af deres jævnaldrende fra hjem, hvor reglerne er løsere.

Som det fremgår af figuren, mindskes forskellen i unges fuldskabsmønster over tid, således at unge med stramme og mere lempelige regler hjemme kommer til at ligne hinanden mere og mere. Som 18-19-årige har de unge fra de to typer hjem således alkoholvaner, som i højere grad ligner hinanden.

Alligevel synes forældreregler at gøre en forskel, da unge fra hjem med strenge regler både som 15-årige, som 18-19-årige og som 25-26-årige melder om færre fuldskabsepisoder  sammenlignet med unge, som har lempelige regler.

For nærmere oplysninger om forældreregler og alkoholbrug se rapporten Unge, alkohol og stoffer – et tiårigt forløbsstudie, kapitel 5 (af Jeanette Østergaard, Margaretha Järvinen og Asger Graa Andreasen).

Rapporten bag nyhedsbrevet kan findes her

Kontakt: jea@vive.dk; mj@soc.ku.dk; aga@vive.dk

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed