20.11.2020

Unge mænd kæmper også med den mentale sundhed

Et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at den mentale sundhed blandt både unge kvinder og unge mænd er i en dårlig udvikling.

Det er ikke kun unge kvinder, der kæmper med en stadig dårligere mental sundhed. Det konkluderer et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der viser, at også de unge mænds mentale sundhed udvikler sig negativt. Hvor der i perioden fra 2010 til 2017 er flest unge kvinder med selvrapporteret dårligt mentalt helbred, er der en større stigning i samme periode i andelen af unge mænd, der selvrapporterer dårligt mentalt helbred.

Hos kvinder mellem 18 og 24 år steg andelen med selvrapporteret dårligt mentalt helbred fra ca. 15 procent i 2010 til 25 procent i 2017, hvilket svarer til en stigning på 51 procent. I samme periode steg andelen blandt unge 18-24-årige mænd fra godt 8 procent i 2010 til knap 13 procent i 2017, svarende til en stigning på 55 procent.

For de unge mænds vedkommende tog stigningen særlig fart i den sidste del af perioden, nemlig fra 2013 til 2017. Her lå stigningen på 57 procent, mens stigningen blandt de unge kvinder var på 36 procent.

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed finder ved hjælp af registerdata tilsvarende resultater, når det gælder kontakter til psykiatrien. Prævalensen (dvs. andelen af en befolkning med en bestemt tilstand, der undersøges i et bestemt tidsinterval) for kontakt til psykiatrien blandt unge kvinder stiger fra cirka 7 procent i 2007 til mere end 11 procent i 2017. Det svarer til en stigning på 70 procent. For mændene i aldersgruppen 16-24 år ligger stigningen på 96 procent, nemlig fra ca. 5 procent i 2007 til godt 10 procent i 2017.

Se video om unges selvrapporterede mentale helbred:

 

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed