17.04.2021

Unge med ikke-vestlig baggrund uddanner sig i længere tid og gifter sig senere

Der er på få årtier sket en stor forandring af både uddannelses- og ægteskabsmønstret for unge med en ikke-vestlig baggrund.

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har undersøgt ægteskabs- og uddannelsesmønstret gennem 25 år blandt unge med ikke-vestlig baggrund. Resultaterne uddybes i et nyt nyhedsbrev.

Du kan også høre seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen forklare analysen i vores podcast, hvor Rasmus Stoklund (S) og Samira Nawa (RV) kommenterer på resultaterne.

Andelen af unge, som gifter sig, er faldet markant de seneste 25 år, og de, der indgår ægteskab, gør det i en senere alder. Samtidig har ægteskabsmønstret ændret sig.

I 1994 fandt ni ud af ti unge med ikke-vestlig baggrund deres ægtefælle i udlandet, men i 2018 var dette kun gældende for tre ud af ti. De fleste unge gifter sig fortsat med en person fra samme oprindelsesland, men denne andel er faldende.

I løbet af de samme 25 år er andelen, som får en uddannelse over grundskoleniveau, steget betydeligt for unge med ikke-vestlig baggrund. Samtidig er den gennemsnitlige uddannelseslængde steget, hvilket især gør sig gældende for kvinderne.

Men andelen, som er i beskæftigelse eller under uddannelse, falder markant, når kvinderne bliver gift og får børn. Et fænomen, som også kendes fra yngre kvinder med dansk baggrund, men dog i betydeligt mindre omfang.

Unge gifter sig senere

Der er sket en markant udvikling i ægteskabsmønstret blandt unge med ikke-vestlig baggrund. Færre gifter sig, og de gifter sig senere.

I 1994 var mere end en tredjedel (34 pct.) af unge mellem 18 og 32 år med ikke-vestlig baggrund gift. I 2018 var den andel faldet til 12 pct. Der er med andre ord sket en markant ændring i ægteskabsmønstret blandt unge med ikke-vestlig baggrund det seneste kvarte århundrede.

Studiet afdækker desuden, at den gennemsnitlige alder for nygifte stiger fra 21,2 år til 26,0 år. Det er en udvikling, som både skyldes ændringer i den demografiske sammensætning og politiske tiltag med stramninger af familiesammenføringsreglerne som eksempelvis indførelsen af 24-års-reglen i 2002.

Figur. Andel gifte blandt unge 18-32-årige med dansk og ikke-vestlig baggrund, 1994-2018

Note: Unge med ikke-vestlig baggrund er efterkommere og indvandrere, som var yngre end 15 år, da de kom til Danmark.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed