02.01.2021

Unges valg af ungdomsuddannelser giver økonomiske fordele

Unge med en erhvervsuddannelse får i gennemsnit en højere indkomst senere i livet, end de ville have fået, hvis de i stedet havde gennemført en gymnasial uddannelse.

Overordnet set er unges valg af ungdomsuddannelse i overensstemmelse med, hvad der økonomisk er en fordel for dem. Det viser en undersøgelse, som ROCKWOOL Fonden har foretaget i samarbejde med en forsker fra Aalborg Universitet. Undersøgelsen er baseret på 161.432 personer, der blev født i 1986-1989, og som havde gennemført en ungdomsuddannelse, inden de blev 25 år. Disse årgange er fulgt, til de var 28-31 år, og med opgørelse af forventet erhvervsindkomst som 40-årige.

Undersøgelsen viser, at unges valg af uddannelse er i overensstemmelse med blandt andet deres faglige kvalifikationer fra folkeskolen. De, der gennemfører en erhvervsuddannelse, har andre karakteristika og faglige færdigheder end dem, der gennemfører en gymnasial uddannelse. De unge med erhvervsuddannelse fik blandt andet væsentlig lavere karakterer i 9. klasse end gymnasieelever. Dette kan forklare, at det i gennemsnit er en økonomisk fordel at vælge erhvervsuddannelse for dem, der gør det, mens det omvendt er en fordel at vælge gymnasial uddannelse for dem, der gør det. Dette overordnede mønster gælder både for mænd og kvinder.

De mænd, som har gennemført en erhvervsuddannelse, har som 28-årige en årsindkomst på 325.000 kr. i gennemsnit. Men hvis de i stedet havde gennemført en gymnasial uddannelse, ville de kun have tjent 228.000 kr. i gennemsnit, se figur 1. Den store forskel på 97.000 kr. skyldes i høj grad, at det er meget tidligt at måle indkomsten, når man er 28 år. Mange 28-årige vil kun lige have påbegyndt deres karriere på arbejdsmarkedet, og nogle vil endda stadig være under uddannelse. Det gælder især for mange, som har valgt en videregående uddannelse.

Når man ser på indkomsten som 40-årig, er forskellen betydelig mindre, nemlig 24.000 kr., dog er indkomsten med en erhvervsuddannelse (425.000 kr.) fortsat højere, end den ville have været med en gymnasial uddannelse (401.000 kr.) for denne gruppe. Når personer med en erhvervsuddannelse ville få en relativt lav indkomst, hvis de i stedet havde valgt en gymnasial uddannelse, hænger det blandt andet sammen med, at de typisk har lavere karakterer i 9. klasse end den gennemsnitlige gymnasieelev, og at de derfor typisk ville få lavere karakterer i gymnasiet og i mindre omfang ville gennemføre en lang videregående uddannelse.

Også kvinder med en erhvervsuddannelse tjener mere, end de ville have gjort, hvis de i stedet havde valgt en gymnasial uddannelse. Forskellen er mindre som 28-årig (33.000 kr.), men større som 40-årig (53.000 kr.).

Figur 1. Indkomst for dem, der har gennemført en erhvervsuddannelse, og beregnet indkomst, hvis de i stedet havde gennemført en gymnasial uddannelse

Note: Indkomst er målt som årlig erhvervsindkomst i 2015-priser før skat. Ved 28 år er vist den gennemsnitlige indkomst for dem, der har gennemført en erhvervsuddannelse, samt den beregnede gennemsnitlige indkomst, hvis de i stedet havde gennemført en gymnasial uddannelse. Ved 40 år er vist den gennemsnitlige forventede indkomst som 40-årig (givet uddannelse, indkomst og arbejdsmarkedstilknytning som 28-31-årig) for dem, der har gennemført en erhvervsuddannelse, samt den beregnede gennemsnitlige indkomst, hvis de i stedet havde gennemført en gymnasial uddannelse. De, der har gennemført begge typer af ungdomsuddannelse, er kategoriseret efter den, de gennemførte først.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed