16.06.2017

Valg af partner vigtig for social arv i kriminalitet

Mænd, der har oplevet en forælders fængsling som barn, viderefører den sociale arv i kriminalitet til egne børn ved selv at komme i fængsel under børnenes opvækst. Kvinder, der på lignende vis har oplevet en forælders fængsling som barn, viderefører derimod kriminaliteten ved at få børn med mænd, der sidenhen bliver fængslet.

Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. Hermed er partnervalg vigtig for, hvordan kriminalitet nedarves gennem generationer. Denne nye viden bryder med hidtidige opfattelser af, hvordan kriminel adfærd genfindes på tværs af generationer. Man har indtil nu antaget, at kvinder ikke i ligeså høj grad som mænd viderefører den sociale arv i kriminalitet, fordi kvinder ikke har samme tendens til at begå kriminalitet og komme i fængsel som mænd. Men den nye forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at kvinder viderefører den sociale arv i kriminalitet indirekte ved at få børn med mænd, der sidenhen kommer i fængsel.

Figur 1 viser risikoen for, at mænd og kvinder, der oplevede forælderfængsling som barn, viderefører denne oplevelse til deres egne børn. Figuren til venstre viser den direkte videreførsel, hvor der ikke tages højde for partnervalg. Mens figuren til højre tager højde for partnervalg, og dermed lægger den indirekte videreførsel oven i.

Som det ses af figuren, er partnervalget helt centralt for at forstå, hvordan kriminalitet bevæger sig på tværs af generationer. Den direkte videreførsel sker i langt højere grad blandt mænd end blandt kvinder, for her fængsles lige under 20 procent, fra deres børn fødes, og inden de fylder 15 år. For kvinderne er tallet på ”blot” 7 procent.

Men tager man højde for valget af partner, forsvinder forskellen på mænd og kvinder, der selv har oplevet forælderfængsling, dengang de var børn. Nu er risikoen for, at deres børn oplever forælderfængsling stort set ens: 20 procent.

Blandt mænd og kvinder, der ikke oplevede forælderfængsling, dengang de selv var børn, er risikoen for et fængselsophold i øvrigt væsentligt lavere, under 7 procent.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed