05.12.2016

Vil du hjælpe os med at finde løsninger på væsentlige samfundsudfordringer?

ROCKWOOL FONDEN er en upartisk og selvfinansieret fond, som støtter almennyttige formål. Vi leverer uafhængig forskning og nyskabende løsninger til samfundsmæssige udfordringer gennem praktiske interventioner.

 

Netop nu søger fondens interventionsenhed tre medarbejdere til et nyt team, der skal være med til at udvikle, afprøve og evaluere nye innovative løsninger til helt konkrete samfundsmæssige problemstillinger gennem praktiske interventioner.

 

Om interventionsenheden
Vi udvikler interventioner for at udbygge vidensniveauet omkring løsningen af centrale udfordringer i velfærdssamfundet. Det betyder, at løsningerne skal tilfredsstille forskningsmæssige evidenskrav. De nye innovative løsninger udvikles og afprøves i tæt samarbejde med vores eksterne partnere og med aktiv involvering af målgruppen og aktørerne omkring denne.

 

Vi har særligt fokus på udsatte unges uddannelse og beskæftigelse. Vi har eksempelvis udviklet en ny beskæftigelsesindsats, NExTWORK, som vi afprøver og evaluerer i kommunale jobcentre. Aktuelt er vi i gang med at finde og udvikle nye integrationsindsatser målrettet børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund.

 

Når vi finder og udvikler nye løsninger, kombinerer vi brugerdrevne design- og sociale innovationsprocesser med den seneste forskning indenfor et givent område. Vi sætter fagligheden i højsædet, både inden for vores metoder og vores emneområder. Vi arbejder praksisnært i tæt samarbejde med eksempelvis kommuner, forskere og øvrige relevante parter. Vores indsatser effektevalueres altid på det højest mulige evidensniveau.

 

Om stillingerne

Vi er en lille dynamisk enhed midt i en udviklingsproces. Som ny medarbejder vil du få stor indflydelse på, hvordan vi arbejder og hvilke emner, vi arbejder med. Du vil få stor frihed og ansvar til at udføre dine arbejdsopgaver og et tværfagligt kollegialt arbejdsmiljø præget af stærkt engagement og høj faglighed.

 

Vi søger nye medarbejdere med én eller flere af disse profiler:

 

En entreprenant vidensmedarbejder. Du skal være primus motor i at finde nye ideer, som vi kan videreudvikle og afprøve i interventionsenheden. Du skal følge med i og opsøge viden om nye evidensbaserede interventioner fra udlandet, som kan være relevante for vores målgruppe. Du skal kortlægge og evne at holde dig opdateret om den nyeste viden inden for relevant forskning og sociale innovationsområder, så vi altid har et veldokumenteret vidensgrundlag for vores indsatser. Du har blik for hvilke ideer, der vil blive efterspurgt i kommuner, regioner, civilsamfund mv., og som effektivt kan udbredes og skaleres i Danmark. Du er entreprenant, nysgerrig, udadvendt og trives hjemmevant med at opbygge og vedligeholde relationer både nationalt og internationalt.

 

En servicedesigner. Du bliver ansvarlig for at udvikle vores tilgang til brugerdreven service design og sociale innovationsprocesser. Du opsøger den nyeste viden om designprocesser og deler den med os, således at vi altid arbejder ud fra en høj metodemæssig faglighed, der indtænker alle relevante aktørers behov og erfaringer inden for et givent felt. Dit udgangspunkt skal være designforskning eller etnografisk kvalitativ forskning med en dyb brugerforståelse og involvering. Du skal have stærke visuelle formidlingsevner og naturligt facilitere, drive og styre brugerdrevne designprocesser helt i hus. Dine opgaver vil omfatte idé- og konceptudvikling, udvikling og test af prototyper, tilpasning af eksisterende indsatser til nye målgrupper eller kontekster, samt udvikling af skaleringsmodeller, der er tro mod og skarpt aftegner indsatsernes kernekomponenter.

 

 

En programleder til integrationsindsatser. Du skal have indgående kendskab til beskæftigelses- uddannelses- eller integrationssektoren på statsligt eller kommunalt niveau og gerne særlig interesse i eller viden om integration af etniske minoriteter fra MENAP-lande (Middle East, North Africa & Pakistan). Du skal have en bred kulturforståelse for de største minoritetsgrupper, indsigt i landskabet af private og offentlige instanser, samt lovgivning og tilbud som er målrettet udsatte børn og unge. Desuden skal du være en erfaren projektleder, der kan jonglere flere projekter og samtidig udtænke nye ideer, som formår at skabe fremdrift og resultater på et komplekst fagområde med mange interessenter.

 

Vi forventer, at alle vores medarbejdere:

 

  • har udvist stærke projektlederkompetencer
  • har en høj grad af faglighed og trives i et miljø, hvor fagligheden er i højsædet
  • har gode formidlingsevner og behersker dansk og engelsk på højt professionelt niveau i skrift og tale

 

Du skal arbejde struktureret, trives med at arbejde i tværfaglige teams, have overblik og et smittende engagement, være i stand til at skabe netværk og evne at opbygge tillidsfulde relationer, der kan åbne døre for nye samarbejder.

 

Du har en relevant kandidat- eller ph.d.-grad og flere års relevant erhvervserfaring inden for forsknings- og vidensorganisationer, offentlig forvaltning, konsulentbranchen eller design og social innovation.

 

Vi forventer og understøtter, at du holder sig dig fagligt ajour, blandt andet ved deltagelse i efteruddannelse og konferencer i ind- og udland.

 

Om processen

Stillingerne skal besættes hurtigst muligt. Der er ansøgningsfrist den 2. januar 2017, og samtaler vil finde sted i starten af det nye år.

 

I ansøgningen bedes du tydeligt angive, hvilke(t) job du ønsker at komme i betragtning til. CV og eksamensbeviser vedlægges. Ansøgningerne sendes pr. e-mail til: hbl@rfintervention.dk.

 

Arbejdsstedet er hos ROCKWOOL Fonden i Kronprinsessegade i hjertet af København.

 

Ansøgere, der har yderligere spørgsmål til stillingen, er velkomne til at kontakte interventionschef Helene Bie Lilleør på ovenstående mail eller telefon 33344807.

Forfattere

Interventionsenheden


Se Biografi og udgivelser