16.03.2018

Vil du være med til at skabe nye muligheder for unge, der står på kanten af uddannelse og job?

nyhed

ROCKWOOL Fonden søger en implementeringskonsulent, der skal være krumtappen i den videre forankring og udbredelse af vores beskæftigelsesindsats, NExTWORK, der er målrettet udsatte unge. Vi ved, at op mod 5.000 unge i hver årgang ikke får fast fodfæste på arbejdsmarkedet og går på offentlig forsørgelse i lange perioder. Det giver de unge et svært liv – og koster samfundet dyrt.

NExTWORK er et radikalt bud på en ny netværksdrevet indsats, der hjælper udsatte unge i uddannelse og job. Et innovations- og velfærdsudviklingsprojekt der sætter nye rammer for samarbejdet mellem den kommunale forvaltning, unge ledige, og lokale virksomheder. Som vores nye implementeringskonsulent bliver din hovedopgave at sikre en vellykket forankring og udbredelse af NExTWORK i kommuner i Danmark.

Du vil støtte implementeringen gennem procesfacilitering og kapacitetsopbygning af kommunale NExTWORK teams og være med til at udvikle netværkstilgangen, der skaber nye muligheder for unge, der står på kanten af arbejdsmarkedet. I øjeblikket afprøves og evalueres indsatsen i Roskilde, København og Sønderborg kommuner. Sideløbende skal vi udvikle partnerskaber med flere kommuner, unge, og virksomheder, og opbygge lokale NExTWORK teams rundt i landet, der vil være med til at implementere indsatsen.

NExTWORK er i sin kerne et brugerdrevet netværk, hvor unge mennesker og lokale virksomheder sammen og uden mellemled finder praktikmuligheder. Gennem støtte, vedholdenhed og positivt fokus på, hvad der motiverer de unge, er målet, at de opbygger en tro på egne evner, styrker sociale og personlige færdigheder og skaber relationer og netværk, der skal bære dem videre i uddannelse eller job.

Du kan læse mere om NExTWORK på www.nextworks.dk.

Stillingen som implementeringskonsulent
Vi leder efter en ambitiøs og driftig medarbejder, der har lysten til at skabe social forandring i kreative udviklingsprocesser, og samtidig besidder evnen til at arbejde analytisk og i dybden med et emne. Som implementeringskonsulent skal du skabe engagement og opbakning til NExTWORK, og med lige dele entreprenant nytænkning og pragmatik være med til at motivere og støtte lokale NExTWORK teams og udvikle ejerskab til indsatsen hos unge og virksomheder.

Du vil blive involveret i opbygningen af partnerskaber med nye kommuner, og medvirke til at skabe alliancer med virksomheder og andre aktører, der kan spille en rolle i den videre udbredelse af NExTWORK. Du skal være opsøgende i dine kontakter til nye kommuner, opbygge relationer med ledere og medarbejdere i kommuner, og være i løbende dialog med kredsen af samarbejdspartnere.

Du skal planlægge, koordinere, og facilitere implementeringsprocesser i kommuner og herunder inddrage unge og virksomheder i arbejdet med at udvikle og forankre NExTWORK. Der vil være opgaver, hvor du skal planlægge og følge op på møder med kredsen af samarbejdspartnere og forberede arbejdsplaner og budgetter, følge deadlines og leverancer til dørs. Du kommer også til at arbejde med kommunikations- og formidlingsopgaver, hvor der skal forberedes skriftlige oplæg, indsatsbeskrivelser, og statusrapporter.

I det daglige arbejde refererer du til programlederen, og du vil indgå i et stærkt tværfagligt team i ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed, der består af projektudviklere, proceskonsulenter og service designere.

Om dig
Du er begejstret for at drive implementeringsprocesser og forankre en ny indsats i kommunalt regi og formår at skabe ejerskab for implementeringsprocessen blandt samarbejdspartnere i kommunerne. Du har flair for at planlægge arbejdsprocesser og organisere samarbejde mellem flere interessenter og evnen til at skabe tillidsfulde relationer til en bred kreds af aktører.

 

Du har erfaring fra arbejde med at facilitere udviklingsprojekter og har skabt stærke resultater i realiseringen fra idé til levedygtigt produkt. Det er motiverende for dig at arbejde med nye tilgange til velfærdsudvikling og nye samarbejdsformer mellem kommune og borger. Du trives i et arbejdsmiljø, hvor der er mange og varierede opgaver fra proces- og udviklingsopgaver til administrative funktioner. Du kommunikerer sikkert og præcist og leverer skriftlig formidling af høj kvalitet.

Profil og kvalifikationer:

– Du har en samfundsfaglig uddannelse.
– Du har relevant erhvervserfaring fra enten en kommune, en interesseorganisation, et konsulentbureau eller en privat virksomhed.
– Du har erfaring med at styre komplekse projekter fra start til slut .
– Du kan planlægge, organisere og facilitere udviklingsprocesser.
– Du er modig, nysgerrig og løsningsorienteret – også når der opstår barrierer og udfordringer på vejen.
– Du er driftig og vedholdende og kan inspirere andre til at tage del i udviklingsprocessen.
– Du har gode relationelle kompetencer og evnen til at skabe stærkt engagement blandt mange forskellige aktører.
– Du arbejder struktureret og evner at fange de vigtige detaljer.
– Du trives på en projektorganiseret arbejdsplads i konstant udvikling.
– Du har gode formidlingsevner og behersker dansk og engelsk på højt professionelt niveau i skrift og tale.

Om interventionsenheden

ROCKWOOL Fonden er en upartisk og selvfinansieret fond, som støtter almennyttige formål. Vi leverer uafhængig forskning og nyskabende løsninger til samfundsmæssige udfordringer gennem praktiske interventioner.

Vi udvikler interventioner for at udbygge vidensniveauet omkring løsningen af centrale udfordringer i velfærdssamfundet. Det betyder, at løsningerne skal tilfredsstille forskningsmæssige evidenskrav. De nye innovative løsninger udvikles og afprøves i tæt samarbejde med vores eksterne partnere og med aktiv involvering af målgruppen og aktørerne omkring denne.
Når vi finder og udvikler nye løsninger, kombinerer vi brugerdrevne design- og sociale innovationsprocesser med den seneste forskning indenfor et givent område. Vi sætter fagligheden i højsædet, både inden for vores metoder og vores emneområder. Vi arbejder praksisnært i tæt samarbejde med eksempelvis kommuner, forskere og øvrige relevante parter.

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en projektansættelse på 2 år med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse snarest muligt og senest 1. juni 2018. Løn fastsættes efter kvalifikationer. Arbejdsstedet er hos ROCKWOOL Fonden i hjertet af København.

Om processen

Stillingen skal besættes hurtigst muligt. Ansøgninger modtages løbende og senest den 9. april 2018 kl. 12.00. Samtaler vil finde sted i uge 15.
Ansøgning vedlagt CV og eksamensbevis sendes pr. e-mail til uls@rfintervention.dk. Ansøgere, der har yderligere spørgsmål til stillingen, er velkomne til at kontakte programleder Ulrik Lund-Sørensen på e-mail: uls@rfintervention.dk eller telefon 26 23 08 06.

Forfattere