Download picture  Contact

M +45 50 48 22 45
Anders Bruun Jonassen
Researcher
MSC IN ECONOMICS, PHD

Employed at the Research Unit since 2016

RESEARCH AREAS

Labor market economics, social assistance, unemployment insurance, financial work incentives, program evaluation

RECENT PUBLICATIONS

Anders Bruun Jonassen, 2020: New insights on the two largest activation programs for welfare recipients in Denmark, Study Paper no.148, ROCKWOOL Foundation Research Unit

Anders Bruun Jonassen, 2019: Status på Beskæftigelsen i Danmark, Kap.2 i Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark?, Jan Rose Skaksen (red.), Syddansk Universitetsforlag and ROCKWOOL Foundation Research Unit.

Anders Bruun Jonassen, 2019: Arbejdsmarkedsreformer, Kap.9 i Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark?, Jan Rose Skaksen (red.), Syddansk Universitetsforlag and ROCKWOOL Foundation Research Unit.

B. Jonassen, K. Albæk, H. Bach, R. Bille, B. K. Graversen, H. Holt and S. Jensen “Evaluering af mentorordningen”, SFI – The Danish National Centre for Social Research 15:10, 2015

Anders Bruun Jonassen “Konsekvenser af dagpengeperiodens halvering”, SFI – The Danish National Centre for Social Research 14:21, 2014

Anders Bruun Jonassen “Regression Discontinuity Analyses of the Disincentive Effects of Increasing Social Assistance”, PhD dissertation, Department of Economics, Aarhus University, 2013

B. Jonassen, J. Høgelund and B. Larsen “Personer med handicap. Helbred, Beskæftigelse og Førtidspension, 1995-2008”, SFI – The Danish National Centre for Social Research 09:21, 2009