Download picture  Contact

M +45 20 10 53 47
Bent Jensen
External consultant
Master's degree

Employed at the Research Unit since 1992

RESEARCH AREAS

Analyses of newspaper debate around various important societal topics (social policy, environmental policy, unemployment, and immigrants and refugees).

RECENT PUBLICATIONS

Grete Brochmann, Bent Jensen, Bodil Wullum Nielsen and Jan Rose Skaksen (2020). “Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien – Træk af udviklingen siden 1960’erne”. København: Gyldendal.

Signe Hald Andersen, Bent Jensen, Bodil Wullum Nielsen and Jan Rose Skaksen (2020). “Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår”. København: Gyldendal.

Signe Hald Andersen, Bent Jensen, Bodil Wullum Nielsen and Jan Rose Skaksen (2019). “Hvad vi ved om udsatte unge 2. Individuelle og strukturelle forhold bag udsathed”. København: Gyldendal.

Kristian Hedeager Bentsen, Lise Lam Hansen, Bent Jensen, Claus Larsen and Peer Ebbesen Skov (2018). Aktiviteter uden for det formelle arbejdsmarked: Sort arbejde, gør det selv-arbejde og deleøkonomi. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

“Hvad vi ved om udsatte unge. Historik, omfang og årsager” with Signe Hald Andersen, Bodil Wullum Nielsen and Jan Rose Skaksen. Gyldendal, 2017.

“Danskernes liv med skatter, sort arbejde og gør det selv-arbejde” with Lars Højsgaard Andersen, Kristian Hedeager Bentsen, Camilla Hvidtfeldt, Jan Rose Skaksen og Peer Ebbesen Skov. The ROCKWOOL Foundation Research Unit and the University Press of Southern Denmark, 2017.

“Hvad ved vi om indvandring og integration? Indvandringen til Danmark og forløbet af integrationen fra 1960’erne til i dag” with Jan Rose Skaksen and with contributions from Marie Louise Schultz-Nielsen. Gyldendal, 2016.

“Anbringelser. Historik, omfang, årsager og virkemidler”, with Signe Hald Andersen. The ROCKWOOL Foundation Research Unit and Gyldendal, 2015.

“Forbrydelse, straf og afsoning i Danmark”, with Ditlev Tamm and Torben Tranæs. The ROCKWOOL Foundation Research Unit and Gyldendal, 2015.

“Den illegale indvandring til Europa – og til Danmark. Årsager, omfang og betydning”, with Torben Tranæs. The ROCKWOOL Foundation Research Unit and Gyldendal, 2014.

“Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?” The ROCKWOOL Foundation Research Unit and the University Press of Southern Denmark, 2014.

“Gender equity: Just around the Corner in Scandinavia – The development in paid and unpaid work over four decades”, with Jens Bonke. Electronic Journal of Time Use Research 2012, Vol. 9, No. 1, 108-119.

Contribution to “Har vi tid til velfærd? Om danskernes brug af deres tid ude og hjemme” by Jens Bonke, Gyldendal, 2012.

“Hvad har vi gjort med tiden? En forskningsoversigt over tidsanvendelsesstudier før og nu”, with Jens Bonke, The University Press of Southern Denmark, 2012.

“Vi der bor i Danmark. Hvem er vi? Og hvordan lever vi?”, with Torben Tranæs, Gyldendal, 2011.

“Danskerne og det sorte arbejde”,with Camilla Hvidtfeldt and Claus Larsen, The University Press of Southern Denmark, 2010.