Download picture  Contact

Bo Kähler
Formand for HEADS AS. Tidl. adm. dir. Fundator og dir. of Research, IT and Tele, SINTEF.

Formand for HEADS
AS. Tidligere Administrerende Direktør for
Fundator A/S. Tidligere
Director of Research,
Information Technology
and Telematics, SINTEF.
Medlem af Forretningsudvalget.

Subscribe to our newsletter

Subscribe