Contact

M +45 42 49 36 10
Jacob Ladenburg
Senior Researcher
MSC IN FORESTRY/ENVIRONMENTAL AND RESOURCE ECONOMICS, PH.D.

Employed at the Research Unit since 2018

RESEARCH AREAS

Labour market economics, Health economics, demand for public services, crime

RECENT PUBLICATIONS

Seungho, A., K. Meyer, J. Ladenburg, N. Westergaard Nielsen “Leadership and Job Satisfaction: Using a Field Experiment to Address Endogeneity”. Review of Public Personnel Administration, 1-24, 2019

Hevia-Koch, P., J. Ladenburg “Where Should Wind Energy be Located?  A Review of Preferences and Visualisation Approaches for Wind Turbine Locations”. Energy Research and Social Science, vol. 53, 23-33, 2019

Andreasen, L. D., J. Ladenburg, ”Værdisætning af Offentlige Investeringer & Serviceydelser – et Metodenotat”, Det Nationale Forsknings- & Analysecenter for Velfærd (VIVE), 2018

Berger, N. P., J. Ladenburg, U. Hjelmar ”Måling af Behandlingsudbyttet af Fængselsindsatser. En Diskussion af GPPM” Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab, vol.105(2), 1-17, 2018 Heinsen, E., C. Kolodziejczyk, J. Ladenburg, I. Andersen, C. Thielen “Return to Work After Cancer & Pre-Cancer Job Dissatisfaction”, Applied Economics, vol. 49, 4082-4998, 2017

Jensen, U.T., L. B. Andersen, L. L. Bro, A. Bøllingtoft, T. L. M. Eriksen, A.-L. Holten, C. B. Jacobsen, J. Ladenburg, P. A. Nielsen, H. H. Salomonsen, N. Westergaard-Nielsen, A. Würtz “Conceptualizing & Measuring Transformational & Transactional Leadership”, Administration & Society, 2016

Krassel, K. F., J. Ladenburg, C. Dalsgaard “Balancing the Risk of ‘Lazearian’ Interrupters & the Benefits of Educational & Social Peers: Tracing Parental Preferences for Class-Size Reduction” Applied Economic Letters vol. 23(7), 471-481, 2015

Andersen, L. B., L. L. Bro, A. Bøllingtoft, T. Eriksen, A.-L. Holten, C. B. Jacobsen, U. T. Jensen, J. Ladenburg, P. A. Nielsen, H. Salomonsen, N. Westergaard-Nielsen, A. Würtz ”Ledelse i Offentlige & Private Organisationer”, Hans Reitzels Forlag, 2017

Andersen, L. B., L. L. Bro, A. Bøllingtoft, J. Ladenburg “Leadership”, i “Experiments in Public Administration Research: Challenges & Contributions”, Eds. O. James, S. Jilke & G. V. Ryzin, Cambridge University Press, pp: 194-218, 2017