Download CV  Download picture  Contact

M +45 61 16 33 73
Jacob Nielsen Arendt
Research Leader, professor
MSC IN ECONOMICS, PHD

RESEARCH AREAS

Labour Market, Immigration, Health Economics

RECENT PUBLICATIONS

Peer-reviewed publications

Arendt, J. N. (2020). Labor Market Effects of a Work-first Policy for Refugees. Journal of Population Economics (forthcoming).

Hernes, V., Arendt, J. N., Andersson Joona, P. and K. Tronstad (2020). Rapid or long-term employment? A Scandinavian comparative study of refugee integration policies and employment outcomes. Journal of European Public Policy (forthcoming).

Arendt, J. N., Andersen, H. L. & M. Saaby (2020). The Relationship between Active Labor Market Programs and Employability of the Long‐Term Unemployed. LABOUR 34(2): 154-175. https://doi.org/10.1111/labr.12172

Arendt, J. N. & C. Kolodziejczyk (2019). The Effects of an Employment Bonus for Long-term Social Assistance Recipients. Journal of Labor Research 40 (152): 1-16. https://doi.org/10.1007/s12122-019-09290-3

Arendt, J. N., Greve, J. & M. Bergqvist (2019). Is it good to be LATE? The impact of a preparatory program on upper secondary schooling. Economics of Education Review 68: 38-52. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.11.001

Arendt, J. N. & M. Verner (2018). Long-term effects of a Social Intervention for Vulnerable Youth, in Crato, N. & P. Paolo (Eds): Data-Driven Policy Impact Evaluation: How Microdata is Transforming Policy Design, p. 221-236, New York: Springer.

Kiil, A. & Arendt, J. N. (2017). The effect of complementary private health insurance on the use of health care services. International Journal of Health Care Finance and Economics 17(1): 1-27. https://doi.org/10.1007/s10754-016-9195-3

Arendt, J. N., Nielsen, C. P. & V. Jakobsen (2016). The importance of origin and destination country skills for labour market attachment of immigrants from Pakistan, Iran and Turkey. Nordic Journal of Migration Research 6(2): 72-80. https://doi.org/10.1515/njmr-2016-0015

Pedersen, M. S. & Arendt, J. N. (2014). Bargaining for health: A case study of a collective agreement-based health program for manual workers. Journal of Health Economics 37: 123-136. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2014.06.00

Arendt, J. N. & A. Holm (2013). Evaluating the performance of simple estimators for probit models with two dummy endogenous regressors. Journal of Statistical Computation and Simulation 83 (6): 1156-1178. https://doi.org/10.1080/00949655.2011.652631

Arendt, J. N. (2013). The Impact of Public Student Grants on Drop-out and Completion of Higher Education: Evidence from a Student Grant Reform. Empirical Economics 44 (3): 1545-1562. https://doi.org/10.1007/s00181-012-0638-5

Arendt, J. N. (2012). The demand for health care by the poor under universal health care coverage. The Journal of Human Capital 6(4): 316-335. https://www.jstor.org/stable/10.1086/669139

Hvenegaard, A., Street, A., Gyrd-Hansen, D. & Arendt, J. N. (2011). Exploring the Relationship between Costs and Quality – Does the Joint Evaluation of Costs and Quality alter the Ranking of Danish Hospital Departments? European Journal of Health Economics 12(6): 541-555. https://doi.org/10.1007/s10198-010-0268-9

Bech, M., Kronborg, C., Lauridsen, J. T. & Arendt, J. N. (2010). Djøferne har taget Magten i Sundhedsvæsenet eller har de? Danish Medical Journal 172(50):3471-3476

Arendt, J. N., Nexøe, J., Sørensen, J., Jensen, B. T. & Müntzberg, G.(2010). Lavindkomst og Antal Kontakter med Almen Praksis. Danish Medical Journal 172 (21):1591-1597.

Arendt, J. N., Rosholm, M. & Jensen, T. P. (2008). The Importance of Literacy for Employment and Unemployment Duration. Danish Journal of Economics 146: 22-46. https://www.djoef-forlag.dk/publications/noet/files/2008/2008.pdf

Arendt, J. N. & Lauridsen, J. T. (2008). Do risk factors explain more of the social gradient in self-reported health when adjusting for baseline health? European Journal of Public Health 18 (2): 131-137. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckm096

Arendt, J. N. (2008). In Sickness and in Health till Education do us Part: Education Effects on Hospitalization. Economics of Education Review 27 (2): 161-172. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2006.08.006

Arendt, J. N. (2005). Income and Outcomes for Elderly: Do the Poor have a Poorer Life? Social Indicators Research 70 (3): 327-347. https://doi.org/10.1007/s11205-004-1545-8

Arendt, J. N. (2005). Does Education cause better Health? A Panel Data Analysis Using School Reforms for Identification. Economics of Education Review 24 (2): 149-160. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2004.04.008

Arendt, J. N., Hansen, E. B. & Thrane, T. K. (2002). Kan forbedringer i ældres levevilkår lette forsørgerbyrden? Danish Journal of Economics 140: 289-311. https://www.djoef-forlag.dk/publications/noet/files/2002/2002.pdf

Reports and working papers (last 5 years)

Arendt, J. N. (2020). The effect of welfare benefit reductions on the integration of refugees. ROCKWOOL Foundation Research Unit, Study Paper no. 151.

Hernes, V., Arendt, J. N., Joona, P. A. & K. Tronstad. (2020). Nordic integration and settlement policies for refugees. A comparative analysis of labour market integration outcomes. Short version. The Nordic Council of Ministers.

Arendt, J. N., Bolvig, I., Foged, M., Hasager, L. and Peri, G. (2020). Integrating Refugees: Language training or work-first initiatives? NBER Working Paper No. 26834.

Arendt, J. N. & M. L. Schultz-Nielsen (2019). Policies promoting higher employment for non-Western immigrant women, policy-brief from Ch. 7 in L. Calmfors & N. S. Gassen (Eds.): Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets. The Nordic council of Ministers.

Arendt, J. N. & M. L. Schultz-Nielsen (2019). Employment Effects of Welfare Policies for Non-Western Immigrant Women, in L. Calmfors & N. S. Gassen (Eds.): Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets. The Nordic council of Ministers.

Hernes, V., Arendt, J. N., Joona, P. A. & K. Tronstad. (2019). Nordic integration and settlement policies for refugees. A comparative analysis of labour market integration outcomes. TemaNord 2019:529. The Nordic Council of Ministers.

Lomholt, J., Arendt, J. N., Bolvig, I. and M. Thastum (2019). Children with Low School Attendance: Investigating Contextual and Individual Risk Factors. Working paper, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Kolodziejczyk, C., Andersen, H. L. & J. N. Arendt (2019). Beskrivelse af progression for ledige og sygemeldte i Københavns Kommune. VIVE Rapport.

Arendt, J. N. (2019). Employment effects of a job-first policy for refugees.  ROCKWOOL Foundation Research Unit, Study Paper no. 139.

Arendt, J. N., Kolodziejczyk, C., Gunst, A. & D. Johansen (2018).  Forsøg med Integrationspålæg. Slutevaluering. VIVE Rapport.

Arendt, J. N. (2018). Integration and permanent residence policies – a comparative pilot study. ROCKWOOL Foundation Research Unit, Study Paper no. 130.

Bolvig, I. & Arendt, J. N. (2018). Nationale rammer for integrationsindsatsen, 1999-2017. VIVE Rapport.

Arendt, J. N. (2018). Sammenhængen mellem beskæftigelse og uddannelse for ikke-vestlige flygtninge og familiesammenførte.  ROCKWOOL Foundation Research Unit, working paper no. 54.

Andersen, H. L. & J. N. Arendt (2018). Risikofaktorer for langvarig offentlig forsørgelse. VIVE Rapport

Jacobsen, R. H., Arendt, J. N., Verner, M., Kollin, M. S., Halling, C. & K. Kolstrup (2018). Socialøkonomisk Investeringsmodel (SØM). Dokumentation. VIVE Rapport

Arendt, J. N. & R. H. Jacobsen (2017). Litteraturreview om progression for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. KORA Rapport

Arendt, J. N., Wolf, R. T. and M. Verner (2017). Litteraturreview af effektanalyser om voksen- og efteruddannelsesindsatsen. KORA Rapport

Arendt, J. N., Andersen, H. L. & M. Saaby (2017). Measuring employability trajectories among social welfare recipients. KORA Rapport.

Arendt, J. N. & Verner, M. (2017). Effekter af Multi-Systemisk Terapi for udsatte unge. KORA Rapport.

Middelboe, N., S. Ø. Hansen, R. L. Storgaard, S. Brinck, K. Iversen, H. S. Pedersen and J. N. Arendt (2016): Midtvejsevaluering af familierettede og forebyggende indsatser i ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt”. København: KORA.

Arendt, J. N. & I. Bolvig, (2016). Kvantitativ slutevaluering af frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. KORA Rapport.

Arendt, J. N., Bolvig, I., Pedersen, J. S. & C. Kolodziejczyk (2016). Kommunernes Integrationsindsats på beskæftigelsesområdet. KORA Rapport.

Kiil, A., Arendt, J. N. & M. Rosholm (2016). Measuring child wellbeing. An overview of potential measurement instruments. KORA Rapport

Arendt, J. N. & J. Greve (2016). Effekter af 10. klasse i kommunale tilbud for påbegyndelse og færdiggørelse af ungdomsuddannelse. KORA Rapport.

Andersen, H. L. & J. N. Arendt (2016). Økonomiske incitamenter i beskæftigelsespolitikken – En Litteraturoversigt. KORA Rapport.

Arendt, J. N. (2015).  Anbefalinger til samfundsøkonomiske evalueringer på socialområdet – baggrundsrapport. KORA rapport. Grundlag for Socialstyrelsens anbefalinger.

Arendt, J. N. (2015).  Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte. KORA Rapport.

Arendt, J.N. & I. Bolvig (2015). Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige – Teknisk rapport. KORA Rapport.