Download picture  Contact

Thomas Kastrup-Larsen
Mayor of Aalborg Municipality, Chairman of Aalborg Havn A/S, Udbetaling Danmark, Aalborg Lufthavn, NOVI Ejendomsfond Aalborg Erhvervsråd, KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg. Member of the executive committee.