June 2017
Research Marginaliserede grupper og risikoadfærd
Study Paper No. 120
working paper - publication by Lars Højsgaard Andersen og Kristian Bernt Karlson
Authors

Lars Højsgaard Andersen
Seniorforsker