Evaluering Effektevaluering af spare-låne-grupper i Malawi

Effektevaluering af spare-låne-grupper i Malawi

Interventionen
ROCKWOOL Fonden har i perioden 2009-2013 støttet gennemførelsen af et mikrofinansprojekt i Malawi. Du kan læse mere om projektet her.

Interventionen blev tilrettelagt, så det var muligt at gennemføre en kvantitativ effektevaluering. Baseret på et randomiseret design med tilfældigt udvalgte deltager- og kontrollandsbyer indeholder evalueringen robust dokumentation for effekten af spare-låne-grupper på en række udvalgte predefinerede mål, herunder fødevaresikkerhed og velstandsmål. Evalueringen blev udført i et samarbejde mellem forskere fra Syddansk Universitet, University of Ottawa og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. Evalueringen er blandt de første på internationalt plan, der offentliggør resultater fra en effektevaluering af spare-låne-grupper gennemført som et randomiseret forsøg.

Evalueringsmetode
Evaluering er udelukkende baseret på kvantitative data. Inden projektstart blev der trukket lod blandt landsbyerne om, hvor projektet først skulle igangsættes. De første 23 landsbyer gik i gang i 2009, og de resterende 23 fungerede som kontrollandsbyer indtil 2011, hvor de også blev tilbudt opstart af spare-låne-grupper. Inden projektstart blev der gennemført en stor spørgeskemaundersøgelse i 1775 husstande i de 46 landsbyer. Ved projektets afslutning blev husholdningerne igen interviewet, og effekten måles ved at sammenligne de gennemsnitlige ændringer mellem 2009 og 2011 for alle husstande i de deltagende landsbyer med dem i kontrollandsbyerne. Fordelen ved denne type randomiserede forsøg er, at deltagergruppen og kontrolgruppen bliver sammenlignelige, og dermed kan forandringer i levevilkår som følge af interventionen dokumenteres med en høj grad af robusthed.

Hovedresultater
Ca 40% af hustandene i deltagerlandsbyerne melder sig ind i en spare-låne-gruppe.Efter en 2-årig periode finder evalueringen, at alle beboere i deltagerlandsbyerne i gennemsnit får 1 måltid mere om ugen, har 3-4% højere stigning i samlet forbrug mellem 2009-11, og at hver 7. husstand har udvidet sin bolig . Dette er betragtelige forbedringer givet den meget lave udgift, der er forbundet med projektet. Hvis de fundne forbrugseffekter er vedvarende har projektet tjent sig selv hjem efter 100 dage.

Efter 2 år er der ingen effekt på indkomstgenererende aktiviteter, længden af den årlige sultperiode eller kvaliteten af boligen.

Publikationer
Download vore publikationer om spare-låne-grupperne herunder