Evaluering Evaluering af RIPAT Spredning

Evaluering af RIPAT Spredning

Interventionen
I 2012 iværksatte ROCKWOOL fonden og RECODA to etårige RIPAT-pilotprojekter, der havde til formål at udvikle og afprøve ressourcebesparende projektmodeller til implementering og spredning af RIPAT. Det ene pilotprojekt havde til formål at teste, hvorvidt det var muligt at implementere et RIPAT Start-projekt på et enkelt år ved at målrette projektet mod de mest kompetente bønder i et område. Det andet pilotprojekt var en etårig spredningsmodel. Formålet var at teste et koncept til spredning af RIPAT-grupper efter implementeringen af et RIPAT Start. RIPAT-grupperne blev faciliteret af de dygtigste gruppemedlemmer fra det oprindelige RIPAT-projekt i samarbejde med offentligt ansatte landbrugskonsulenter.

 

Evalueringen
En evaluering blev påbegyndt sideløbende med de to pilotprojekter. Evalueringen havde til formål at vurdere hvorvidt, hvordan og i hvor høj grad de omkostningsreducerende elementer i den etårige sprednings- og implementeringsmodel fremmer spredningen af afgrøder, teknologier og grupper. Evalueringen inkluderede to projektbesøg. En midtvejsevaluering fandt sted i april-maj 2013 med fokus på projektets generelle udvikling og potentialet for spredning af grupper og teknologier. Desuden blev en slutevaluering foretaget i april 2014 med fokus på projektets kortsigtede bæredygtighed og effekt. Evalueringen var baseret på kvalitativ dataindsamling og inkluderede fokusgrupper, workshops, forskellige former for interviews, observationer samt dokumentanalyser.

 

Hovedkonklusioner
Med hensyn til spredning af grupper konkluderes, at et år umiddelbart er tilstrækkelig til at skabe stærke og bæredygtige grupper i begge pilotprojekter. Med hensyn til spredning af ’basket of options’ er den etårige projektperiode en hindring for begge pilotprojekter; 1) der er kun en plantesæson til at overbevise gruppemedlemmerne om fordelene ved de nye afgrøder og teknologier og 2) mange landmænd har ikke resurserne til at afprøve flere nye afgrøder indenfor et enkelt år. Super-farmerne har generelt mindre autoritet og er mindre erfarne i forhold til professionelle RECODA-ansatte. Dette gør, at grupper faciliteret af superfarmere, er mere udsatte overfor konflikter og uforudsete forhindringer. Super farmerne har dog generelt været dygtige til at facilitere spredningsgrupperne og er meget værdsat af gruppemedlemmerne.

 

Publikation
RIPAT Pilot Projects: An Overall Assessment
Af Eva Kaas Pedersen