Evaluering Evaluering af Sund for Livet

Evaluering af Sund for Livet

Statens Institut for Folkesundhed har af ROCKWOOL Fonden fået til opdrag at lave en procesevaluering af interventionsprojektet Sund for Livet. Formålet med Sund for Livet har været at forbedre den fysiske og mentale sundhed blandt socialt sårbare etniske minoritetskvinder. Interventionen fandt sted på Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro over 40 uger i 2014-2015.

Deltagerne i interventionen var 17 etniske minoritetskvinder, de fleste enlige mødre med ringe kontakt til arbejdsmarkedet. Mange var overvægtige og havde flere langvarige lidelser, såsom type-2 diabetes, mavesår, rygsmerter og gigt.

Kvinderne fik tilbud om motions- og madlavningsundervisning to gange om ugen, samtaler med en socialrådgiver, sundhedstjek og deltagelse i fællesarrangementer.

 

Sunde vaner og bedre søvn

Kvinderne oplevede at få mere energi i hverdagen, bedre søvn, og mere opmærksomhed på varedeklarationer, sukker og fedtindhold, når de handlede. Flere havde for første gang meldt sig ind i fitnesscentre under interventionen. Desuden betød det sociale samvær med de andre kvinder meget for kvindernes trivsel. Samtidig var det svært for nogle at deltage i undervisningen, da de var enlige mødre med 4-5 børn og ofte følte sig stressede og trætte.

Det er evaluators vurdering, at interventionen Sund for Livet med fordel kan udbredes i andre sammenhænge i kommunalt regi samt i private og frivilligt baserede organisationer. Sammenlignet med lignede men mere kortvarige indsatser i Københavns Kommune har Sund for Livet ikke været dyrere hvis man tager højde for længden af indsatsen og antal aktiviteter tilbudt.

Læs evalueringsrapporten her.