Om fonden

ROCKWOOL Fonden er en upartisk og selvfinansieret almennyttig fond, som har til formål at tilvejebringe viden, der kan bidrage til at styrke velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed.

Historie

ROCKWOOL Fonden blev etableret i december 1981, hvor seks medlemmer af Kähler-familien overdrog, hvad der svarer til 25 % af aktierne i ROCKWOOL A/S. Fra starten var det et erklæret mål at bidrage med uafhængig, troværdig forskning til gavn for brede dele af befolkningen, og dette er siden blevet komplementeret med udvikling af praktiske interventioner.

Værdigrundlag

ROCKWOOL Fonden støtter uafhængig forskning og nyskabende løsninger på samfundsmæssige udfordringer gennem praktiske interventioner.

For både forskning og interventioner er det overordnede mål at bidrage til en styrkelse af velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed ved at skabe ny og uafhængig viden om og løsninger på samfundsmæssige udfordringer. En forudsætning for, at udfordringerne omkring velfærdsstatens fremtidige finansiering og sammenhængskraft kan løses, er, at der skabes solid viden om samfundets udfordringer. Uafhængig frembringelse af relevant viden og fakta er afgørende for, at samfundets aktører kan føre en meningsfuld og væsentlig demokratisk samtale, og er et vigtigt bidrag til, at de politiske beslutningstagere rationelt kan foretage prioriteringer og indrette velfærdssamfundets institutioner.

Det er Fondens bestyrelse, som på baggrund af anbefalinger fra de tilknyttede fagkyndige komiteer beslutter, hvilke projekter der skal støttes.

Ejerskabspolitik

ROCKWOOL Fonden er en ikke-erhvervsdrivende fond med almenvelgørende formål. Fonden er en betydelig aktionær i ROCKWOOL A/S med 23 % af aktiekapitalen og 28 % af stemmerne. Ledelsen af ROCKWOOL A/S udøves af selskabets bestyrelse og direktion. Fonden udøver sit ejerskab gennem deltagelse på ROCKWOOL A/S’ generalforsamlinger.

Forskning

ROCKWOOL Fonden støtter upartisk forskning, som relaterer sig til sociale og økonomiske udfordringer, der truer velfærdssamfundets bæredygtighed. Målet med forskningsstøtten er at forbedre vidensniveauet og kvaliteten af beslutningsgrundlaget for de centrale beslutningstagere i samfundet.
Mere om forskning

Interventioner

ROCKWOOL Fonden støtter identificering, udvikling og afprøvning af innovative løsninger til konkrete og væsentlige samfundsmæssige problemstillinger gennem praktiske interventioner. Målet med interventionsstøtten er at tilvejebringe viden om, hvordan man gennem praktiske interventioner kan udvikle nyskabende og effektive løsninger på samfundsmæssige udfordringer.
Mere om interventioner

Ledige stillinger

Ingen ledige stillinger.

Sådan støtter vi

ROCKWOOL Fonden har som mål at generere ny, uafhængig viden, der adresserer de udfordringer, velfærdssamfundet står over for. Dette gør vi gennem forskning samt udvikling og afprøvning af innovative løsninger til konkrete samfundsudfordringer, der kan forankres nationalt.

I den forbindelse kan relevante aktører og organisationer ansøge om støtte til forskning eller udvikling og afprøvning af nye ideer. Det er imidlertid sjældent, at en ansøgning godkendes, og et projekt implementeres alene på baggrund af den oprindelige ansøgning. I praksis forudsætter opnåelse af støtte fra Fonden stort set altid efterfølgende dialog og samarbejde med medarbejdere hos Fondens Interventionsenhed eller hos Fondens Forskningsenhed med henblik på fokusering og finjustering af projektideen forud for, at den fremlægges for de fagkyndige komiteer og bestyrelsen. Det er Fondens bestyrelse, som på baggrund af anbefalinger fra de tilknyttede fagkyndige komiteer beslutter, hvilke projekter der skal støttes.

Projekter og aktiviteter, der ikke støttes af Fonden

ROCKWOOL Fonden støtter ikke projekter og aktiviteter, der anses for at have følgende formål:

 • Partipolitiske, kirkelige eller religiøse formål
 • Underholdningsformål, sports- og fritidsorienterede formål, herunder sportsklubber
 • Lejrophold og rejser generelt
 • Studieture, stipendier, kandidat- eller ph.d.-projekter, herunder udlandsophold
 • Etablering af eller investering i anlægsaktiver
 • Projekter og aktiviteter, der ligger udenfor Fondens forskningsområder
 • Udgivelse af bøger, der ikke har forbindelse med ROCKWOOL Fondens aktiviteter

Ansøgning om støtte

Fonden behandler kun ansøgninger, der indsendes digitalt på fondens kontaktmail nederst på siden. Ansøgninger skal være på dansk eller engelsk.

 

Forskning

Ønsker man at samarbejde med ROCKWOOL Fonden om et forskningsprojekt, skal man først sikre sig, at projektet falder indenfor et eller flere af Fondens fokusområder. Dernæst skal man sikre sig, at det opfylder vores krav til forskningsaktiviteter, som beskrevet her. Endelig skal man gøre sig klart, at Fonden primært støtter forskning, som i væsentlig grad baserer sig på kvantitative metoder.

Hvis man mener, at forskningsprojektet hermed har relevans for Fonden, bedes man henvende sig til Bodil Wullum Nielsen hos ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed (bon@rff.dk) for at forhøre sig nærmere.

Interventioner

 • Undersøg, om projektet falder inden for et eller flere af Fondens fokusområder og husk at sikre dig, at det opfylder vores krav til praktiske interventioner, som beskrevet ovenfor.
 • Download vores ansøgningsblanket her og budget herAnsøgninger skal være på dansk eller engelsk.
 • Udfyld blanketten, og e-mail den til kontakt@rfintervention.dk for at få yderligere informationer.
 • Husk at skrive “Ansøgning om støtte” i e-mailens emnefelt.
 • Ansøgninger behandles løbende.

ROCKWOOL Fonden begrunder ikke eventuelle afslag på ansøgninger.

 

Årsrapporter

Direktion og Ledelse

Økonomi- og sekretariatschef
M: +45 25 26 57 02 kk@rockwoolfonden.dk 
Forskningschef
M: +45 29 24 64 19 jrs@rff.dk 
Interventionschef, forskningsprofessor
M: +45 20 69 82 82 sha@rff.dk 

Administration

Økonomi- og sekretariatschef
M: +45 25 26 57 02 kk@rockwoolfonden.dk 
Formidlingsansvarlig
M: +45 60 57 54 75 bon@rockwoolfonden.dk 
Visuel Designer
M: +45 61 65 62 31 sl@rockwoolfonden.dk 
Bogholder
+45 33 34 47 00 sh@rockwoolfonden.dk 
Sekretær
+45 33 34 48 00 ggr@rockwoolfonden.dk 
Serviceassistent
Teknisk servicemedarbejder
M: +45 31 40 06 68 hd@rockwoolfonden.dk 
Data manager
+45 29 88 34 76 cs@rockwoolfonden.dk 
Databeskyttelsesrådgiver
+45 50 75 80 71 hb@rockwoolfonden.dk 
Studentermedarbejder
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper
+45 26 70 55 73 of@rockwoolfonden.dk 
Specialkonsulent
+ 45 29 72 64 23 rss@rockwoolfonden.dk 

Bestyrelsen

I samarbejde med Fondens ledelse bidrager medlemmerne af bestyrelsen med deres store viden og erfaring fra det internationale erhvervsliv og politik til den strategiske udvikling af Fonden.
Læs mere

Programkomité for forskning

For at sikre høj akademisk standard og for at undgå at bruge ressourcer på forskningsfelter, der allerede er undersøgt eller ved at blive undersøgt af andre forskere, har bestyrelsen etableret en programkomité for forskning. Komiteen består af ledende danske og internationale professorer indenfor de forskningsområder, der er prioriteret af Fonden.
Læs mere

Programkomité for interventioner

For at sikre høj standard og perspektivering ift. skalering og national forankring af Fondens interventionsprojekter har bestyrelsen etableret Programkomiteen for interventioner. Programkomiteen for interventioner består af medlemmer med særlig erfaring i at designe, implementere og forankre praktiske interventioner samt medlemmer med akademiske kompetencer indenfor analyse af resultater fra randomiserede kontrollerede forsøg.
Læs mere

Medarbejdere

Studentermedhjælper
+45 24 20 82 22 agb@rff.dk 
Cheføkonom, forsker
M: +45 50 48 22 45 abj@rff.dk 
Forsker
M: +45 23 30 23 80 aht@rff.dk 
Forskningsprofessor
M: +45 40 93 56 98 aho@rff.dk 
Studentermedhjælper
Studentermedarbejder
Senior social innovatør - chefpsykolog
M: +45 51 90 40 90 af@rfintervention.dk 
Forsker
M: +45 42 72 68 78 asa@rff.dk 
Formidlingsansvarlig
M: +45 60 57 54 75 bon@rockwoolfonden.dk 
Forsker
M: +45 61 99 70 34 ch@rff.dk 
Data manager
+45 29 88 34 76 cs@rockwoolfonden.dk 
Professor
Professor
M: +1 609-462-6797 cw@rff.dk 
Forskningsassistent
M: +45 27 62 91 97 djv@rff.dk 
Serviceassistent
Forsker
+45 71 79 98 83 ehb@rff.dk 
Ph.d.-studerende
M: +45 23 67 40 09 els@rff.dk 
Studentermedarbejder
Forskningsprofessor
M: +45 23 29 27 11 esh@rff.dk 
Studentermedarbejder
Forskningsassistent
+45 41 58 02 99 fth@rff.dk 
Sekretær
+45 33 34 48 00 ggr@rockwoolfonden.dk 
Studentermedarbejder
Orlov
M: +45 51 51 29 20 hbl@rfintervention.dk 
Seniorøkonom
M: +45 28 18 96 03 hwf@rfintervention.dk 
Senior social innovatør – servicedesigner
M: +45 28 90 58 30 hra@rfintervention.dk 
Databeskyttelsesrådgiver
+45 50 75 80 71 hb@rockwoolfonden.dk 
Teknisk servicemedarbejder
M: +45 31 40 06 68 hd@rockwoolfonden.dk 
Social innovatør – projektleder
M: + 45 25 30 59 28 isg@rfintervention.dk 
Chef for arbejdsmarked, forskningsprofessor
M: +45 61 16 33 73 jar@rff.dk 
Forskningsassistent
+45 30 32 53 22 ja@rff.dk 
Forskningschef
M: +45 29 24 64 19 jrs@rff.dk 
Seniorforsker, emeritus
Senior social innovatør - projektleder
M: +45 31 71 06 70 jbe@rfintervention.dk 
Ph.d.-studerende
M: +45 28 40 81 87 jem@rff.dk 
Studentermedarbejder
+45 60 74 37 86 jof@rff.dk 
Social innovatør – projektleder (på barsel)
Studentermedarbejder
Ph.d.-studerende
M: +45 30 27 09 05 jfl@rff.dk 
Social innovatør – projektleder
Økonomi- og sekretariatschef
M: +45 25 26 57 02 kk@rockwoolfonden.dk 
Studentermedhjælper
Programchef - beskæftigelse
M: +45 53 64 11 21 ks@rfintervention.dk 
Chef for marginaliserede grupper, forskningsprofessor
M: +45 61 66 63 78 lha@rff.dk 
Programchef - børns læring og trivsel
M: +4521787798 lmfk@rfintervention.dk 
Studentermedarbejder
Forskningsassistent
M: +45 60 95 86 37 llh@rff.dk 
Studentermedarbejder
M: 41433132 lrg@rfintervention.dk 
Seniorforsker og projektchef
M: +45 41 56 26 76 mls@rff.dk 
Ph.d.-studerende
M: +45 31 26 24 96 mlh@rff.dk 
Forskningsassistent
M: +45 23 61 49 25 mbh@rff.dk 
Forsker
M: +44 078 6227 6227 mme@rff.dk 
Evalueringskoordinator
M: +45 31 22 53 87 mis@rfintervention.dk 
Forskningsassistent
Seniorforsker
M: +45 22 59 96 62 mt@rff.dk 
Seniorforsker
+45 52 72 95 28 mig@rff.dk 
Evalueringsøkonom
+45 30 70 18 20 ne@rfintervention.dk 
Forskningsassistent
M: +45 31 69 49 89 nsa@rff.dk 
Senior Evalueringsøkonom
Studentermedhjælper
+45 26 70 55 73 of@rockwoolfonden.dk 
Seniorforsker
Forskningsprofessor
M: +45 61 33 31 84 pf@rff.dk 
Chef for uddannelse og familie, forskningsprofessor
M: +45 20 70 44 29 rl@rff.dk 
Forskningsassistent
Ph.d.-studerende
Visuel Designer
M: +45 61 65 62 31 sl@rockwoolfonden.dk 
Interventionschef, forskningsprofessor
M: +45 20 69 82 82 sha@rff.dk 
Ph.d.-studerende
M: +45 61 39 02 92 snv@rff.dk 
Studentermedarbejder
Bogholder
+45 33 34 47 00 sh@rockwoolfonden.dk 
Ph.d.-studerende
M: +45 25 11 26 07 tbc@rff.dk 
Studentermedarbejder
Servicedesigner
M: +45 50 50 81 30 tof@rfintervention.dk