INTERVENTIONER

ROCKWOOL Fonden støtter initiativer, der finder, udvikler, afprøver og evaluerer sociale og innovative løsninger til helt konkrete samfundsmæssige udfordringer gennem praktiske interventioner.

Målet med interventionerne er at udbygge vidensniveauet omkring effektive løsninger af centrale udfordringer i velfærdssamfundet. Det betyder, at løsningerne skal tilfredsstille forskningsmæssige evidenskrav. De nye innovative løsninger udvikles og afprøves i tæt samarbejde med vores eksterne partnere og med aktiv involvering af målgruppen og aktørerne omkring denne, med henblik på at opnå national forankring og skala på sigt.

Det er fondens bestyrelse, som beslutter, hvilke projekter der skal støttes på baggrund af anbefalinger fra den tilknyttede fagkyndige programkomite. Det gælder både for projekter fra fondens egen interventionsenhed og for projekter fra eksterne parter.

 

Nuværende projekter

EVALUERINGER

Alle vores interventioner underlægges en stringent evaluering for at imødekomme de forskningsmæssige evidenskrav, så det er muligt at vurdere om interventionen har haft den forventede effekt. Alle evalueringer offentliggøres.  Læs mere her.

Ansatte i Interventionsenheden

Helene Bie Lilleør
Interventionschef

+45 33 34 48 07
M +45 51 51 29 20

Ulrik Lund-Sørensen
Programleder

+45 33 34 47 03
M +45 26 23 08 06

Pernille Brems
Programleder

+45 33 34 47 05
M +45 20 53 70 85

Nina Middelboe
Programleder

+45 33 34 47 00
M +45 29 16 17 73

JAKOB SCHJØRRING
Lead service designer

M +45 53 60 48 01

Lizette Kristiansen Taguchi
Social innovatør og analytiker

+45 33 34 47 09

Menşure Yücel-Larsen
Projektkoordinator

+45 33 34 47 06

Ninja Ritter Klejnstrup
Evalueringskoordinator

+45 33 34 47 08

Troels Mandøe Glæsner
Evalueringskoordinator

+45 33 34 47 06

Petrine Alberte Holm Andersen
Projektkoordinator

33 34 47 10

Johanne Louise Elholm Bergmann
Projektassistent

33 34 47 10

Helene Bie Lilleør
Interventionschef

+45 33 34 48 07
M +45 51 51 29 20

Ulrik Lund-Sørensen
Programleder

+45 33 34 47 03
M +45 26 23 08 06

Pernille Brems
Programleder

+45 33 34 47 05
M +45 20 53 70 85

Nina Middelboe
Programleder

+45 33 34 47 00
M +45 29 16 17 73

JAKOB SCHJØRRING
Lead service designer

M +45 53 60 48 01

Lizette Kristiansen Taguchi
Social innovatør og analytiker

+45 33 34 47 09

Menşure Yücel-Larsen
Projektkoordinator

+45 33 34 47 06

Ninja Ritter Klejnstrup
Evalueringskoordinator

+45 33 34 47 08

Troels Mandøe Glæsner
Evalueringskoordinator

+45 33 34 47 06

Petrine Alberte Holm Andersen
Projektkoordinator

33 34 47 10

Johanne Louise Elholm Bergmann
Projektassistent

33 34 47 10
Eksternt tilknyttede servicedesignere

Jennie Winhall
Senior Associate - Social Innovation


Jennie Winhall
Senior Associate - Social Innovation