TIDLIGERE FORSKNINGSOMRÅDER

Fra etableringen i 1987 og frem til midten af 1990’erne gennemførte Enheden en række projekter, hvor der imidlertid ikke for tiden er aktiviteter i gang.

Det første projekt var Tid og forbrug fra 1987 til 1990. Her undersøgte en gruppe forskere, hvordan danskernes måde at bruge tiden på har ændret sig siden 1960’erne. Som antydet med projektets titel, ønskede ROCKWOOL Fondens bestyrelse også en analyse af sammenhængen mellem ændringerne i tidsanvendelsen og forskydningen i forbrugsmønstrene. Denne interesse blev videreført under forskningsområdet Familier og børn. Her blev børnefamiliernes livsbetingelser, tidsforbrug og forbrugsmønstre undersøgt. Der var særligt fokus på børn og unge menneskers levevilkår, herunder også marginaliserede individer.

Med Det danske arbejdsmarked, publiceret i 1992, tog ROCKWOOL Fonden det daværende massive ledighedsproblem op til behandling, og i projektet Den politiske troværdighed, ligeledes publiceret i 1992, gennemlyste forskerne myten om danskernes politikerlede.

I begyndelsen af 1990’erne var der også et stærkt behov for seriøs miljøøkonomisk forskning, og ROCKWOOL Fondens bestyrelse bad Enheden om at tage dette emne op. I 1995 offentliggjorde Enheden derefter i samarbejde med Danmarks Statistik et miljø- og velfærdsorienteret projekt: Samfund og miljø. Projektet afdækkede, hvordan det var gået med danskernes økonomiske velstand i perioden fra 1970 til 1990, når man korrigerer nationalregnskabets forbrugsopgørelser for forbrugsfremmende og -hæmmende forhold, der normalt ikke indgår i statistikken, eksempelvis den negative påvirkning fra forureningen.