Beskatning og sort arbejde - ROCKWOOL Fonden

Forskning Beskatning og sort arbejde

Beskatning og sort arbejde

Det er afgørende for både finansieringen af velfærdsstaten, retfærdighedsfølelsen og for sammenhængskraften, at der betales skat. Tilsvarende er det centralt, at den skat, som betales, er i overensstemmelse med landets love.

Skatteunddragelse og sort arbejde kan være en alvorlig trussel mod velfærdsstaten, og derfor har blandt andet sort arbejde i mange år været et centralt forskningsfelt for ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. Dette emne vil også være et centralt forskningsfelt i de kommende år, hvor analyserne af sort arbejde vil blive suppleret med undersøgelser af andre aspekter af skatteunddragelse.

Se en oversigt over ROCKWOOL fondens publikationer om beskatning og sort arbejde her