Familieøkonomi og arbejdsmarked - ROCKWOOL Fonden

Forskning Familieøkonomi og arbejdsmarked

Familieøkonomi og arbejdsmarked

Familien er omdrejningspunktet for de fleste danskeres liv – både den familie man fødes ind i, og den man selv danner. Forældrenes baggrund og adfærd har således afgørende betydning for børnenes opvækst, og hvordan de klarer sig senere i livet. Tilsvarende har familiedannelsen og fordelingen af opgaverne indenfor familien afgørende betydning for medlemmernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har igennem en længere årrække gennemført tidsundersøgelser med henblik på at beskrive og analysere, hvordan danskere strukturerer deres dagligdag. Tilsvarende har Forskningsenheden på forskellig vis analyseret, hvordan familiebaggrund og forskellige begivenheder i familien påvirker medlemmernes velfærd, herunder uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse og relaterede emner vil også fremover være blandt hovedaktiviteterne i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Se en oversigt over ROCKWOOL fondens publikationer om familieøkonomi og arbejdsmarked her