Indvandring og integration - ROCKWOOL Fonden

Forskning Indvandring og integration

Indvandring og integration

De sidste tyve år har konsekvenserne af indvandring været et tilbagevendende tema i den offentlige debat.  Et af fokuspunkterne har været velfærdsstatens sociale og finansielle bæredygtighed under øget indvandring, og der har samtidig været fokus på indvandrergruppers beskæftigelse og levevilkår.

I samme periode har ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed belyst de udfordringer indvandring og manglende integration skaber for velfærdsstaten og belyst, om integrationstiltag virker. Disse og relaterede emner vil også fremover være en af ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds hovedaktiviteter.

Se en oversigt over ROCKWOOL fondens publikationer om indvandring og integration her