Lige muligheder i velfærdsstaten - ROCKWOOL Fonden

Forskning Lige muligheder i velfærdsstaten

Lige muligheder i velfærdsstaten

De skandinaviske lande har haft stor succes med at skabe rige og lige samfund. Sammenlignet med de fleste andre lande er indkomstuligheden lav, og der er i princippet lige adgang til velfærdsydelser som uddannelse og sundhed.

I mange lande skaber en voksende ulighed politisk såvel som social uro, og hvis den lige adgang til ydelser i velfærdsstaten er mere principiel end reel, så rummer også den skandinaviske velfærdsstat kimen til ulighed og en manglende sammenhængskraft. Dette vil kunne true velfærdsstatens holdbarhed.

I et femårs initiativ vil ROCKWOOL Fonden have et særligt fokus på problemstillinger relateret til dette spørgsmål.

Se en oversigt over ROCKWOOL Fondens publikationer om lige muligheder i velfærdsstaten her