Marginaliserede grupper og risikoadfærd - ROCKWOOL Fonden

Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd

Marginaliserede grupper og risikoadfærd

Først og fremmest er der store personlige omkostninger forbundet med marginalisering, blandt andet lav levestandard og dårlig livskvalitet. Derudover er marginalisering af store samfundsgrupper undergravende for velfærdsstatens bæredygtighed. Det hænger sammen med den sociale sammenhængskraft og finansieringen af velfærdsstaten.

De finansielle problemer er nemlig betinget af det forhold, at marginaliserede grupper ofte kæmper med arbejdsløshed, noget som i sidste ende medfører store omkostninger til overførselsindkomster og efterfølgende lave skatteindtægter.

Derudover udviser marginaliserede individer ofte risikoadfærd, blandt andet i form af alkohol- og stofmisbrug og generel usund levevis. Det kan yderligere forstærke marginaliseringen og være et symptom på helt andre problemer. Forskningen i marginaliserede grupper berører dermed både individuelle og nationale konsekvenser af risikoadfærd og marginalisering.

Se en oversigt over ROCKWOOL fondens publikationer om marginaliserede grupper og risikoadfærd her