Udsatte unge - ROCKWOOL Fonden

Forskning Udsatte unge

Udsatte unge

En af de store udfordringer i velfærdssamfundet, er at skabe mulighederne for, at børn og unge kommer godt ind i voksenlivet med en ordentlig uddannelsesmæssig baggrund og med de færdigheder, der i øvrigt kræves for at få et sikkert fodfæste på arbejdsmarkedet. Herved sikres både deres personlige velfærd og velfærdssamfundets fortsatte økonomiske bæredygtighed. Beregninger viser dog, at op mod 8 procent af en given ungdomsårgang starter voksenlivet, uden en ordentlig uddannelse eller en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Dét er de udsatte unge.

Fra 2016 til 2020 vil ROCKWOOL Fonden øge vores viden om de udsatte unge med et initiativ, der går på tværs af de fire eksisterende forskningsområder og på tværs af vores forsknings- og interventionsaktiviteter. Hensigten med dette initiativ er at sætte fokus på risikoadfærd blandt udsatte unge, og herunder deres tidsforbrug, ligesom vi tilsvarende vil beskæftige os med hvad, der øger unges risiko for at blive udsat med hensyn til familiebaggrund og etnisk tilhørsforhold.

Se en oversigt over ROCKWOOL fondens publikationer om udsatte unge her