Interventioner

Vi finder, udvikler og afprøver mulige løsninger på velfærdssamfundets udfordringer.

Selv i Danmark er der mange børn og unge, som lander i udsatte positioner. Vi har fokus på at finde og udvikle indsatser, der giver disse børn og unge nye muligheder for at indgå aktivt i samfundet med uddannelse, beskæftigelse og deltagelse i fællesskaber.

Vores tilgang

Hos os går social innovation, forskning og praksisviden hånd i hånd, og vores mål er at skabe interventioner, der er relevante, skalerbare og omkostningseffektive. Vores interventioner udvikles i tæt samarbejde med børn, unge og praktikere. Vores interventioner tager afsæt i eksisterende forskning og skaber ny viden, når de bliver efterprøvet i stringente evalueringer af højeste forskningsstandard. Vores mål er at vise nye veje, der kan skabe en positiv forskel og vedvarende effekt.

Mere om vores udvikling af interventioner

Mere om hvordan vores interventioner evalueres

Aktuelt

Se flere nyheder

Initiativer

Tidligere projekter

Alle vores interventioner bliver evalueret

Vi vil skabe ny viden om mulige løsninger på velfærdssamfundets udfordringer. Det kræver, at vi ved, om vores interventioner skaber en positiv og vedvarende forskel på omkostningseffektiv vis. Derfor underlægges alle interventioner en stringent evaluering, som imødekommer de forskningsmæssige evidenskrav, typisk i randomiserede kontrolforsøg. Alle evalueringer udføres i tæt samarbejde med eksterne forskere, og resultaterne offentliggøres altid.

Læs mere om evalueringer

Samarbejdspartnere

Vi vil sikre, at vores interventioner er innovative, relevante og skalerbare. Det kræver gode praksispartnere, der vil finde nye veje sammen med os, og som dagligt arbejder med børn og unge i kommuner, skoler og jobcentre.

Vi vil både bygge på og udbygge den eksisterende viden om arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. Det kræver tæt sparring og partnerskaber med specialister og forskere fra forskellige organisationer, institutioner og universiteter fra både ind- og udland.

Følg os

Vores medarbejdere skriver løbende om arbejdet i Interventionsenheden, og hvad der ellers optager dem fagligt.

Medarbejdere i Interventions­enheden

For at skabe forskningsbaseret social innovation, der fører til relevante, skalerbare og omkostningseffektive interventioner, kræves der en mangfoldig række af kompetencer og et bredt spektrum af erfaringer fra både praksis, forskning og social innovation. Vi er derfor et bredt sammensat team af medarbejdere med baggrund i design, antropologi, sociologi, psykologi og økonomi.

Interventionschef, forskningsprofessor
M: +45 20 69 82 82 sha@rff.dk 
Programchef - børns læring og trivsel
M: +4521787798 lmfk@rfintervention.dk 
Programchef - beskæftigelse
M: +45 53 64 11 21 ks@rfintervention.dk 
Orlov
M: +45 51 51 29 20 hbl@rfintervention.dk 
Senior social innovatør - chefpsykolog
M: +45 51 90 40 90 af@rfintervention.dk 
Senior Evalueringsøkonom
Seniorøkonom
M: +45 28 18 96 03 hwf@rfintervention.dk 
Senior social innovatør - projektleder
M: +45 31 71 06 70 jbe@rfintervention.dk 
Social innovatør – projektleder (på barsel)
Social innovatør – projektleder
Social innovatør – projektleder
M: + 45 25 30 59 28 isg@rfintervention.dk 
Evalueringsøkonom
+45 30 70 18 20 ne@rfintervention.dk 
Evalueringskoordinator
M: +45 31 22 53 87 mis@rfintervention.dk 
Servicedesigner
M: +45 50 50 81 30 tof@rfintervention.dk 
Studentermedarbejder
M: 41433132 lrg@rfintervention.dk 
Studentermedarbejder
Studentermedarbejder